Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 891/15.12 - Ordin nr. 3577/2011 din 12/12/2011 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui A.N.A.F. nr. 2.731/2010 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor mijlocii la administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti

Potrivit modificarilor, sediile secundare ale contribuabililor mijlocii vor fi administrate de administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul directiilor generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, dupa caz, in a caror raza teritoriala isi are domiciliul fiscal contribuabilul care le-a infiintat. Anterior, sediile secundare erau administrate de autoritatile in raza carorar sediile respective isi desfasurau activitatea.

Listele cuprinzand contribuabilii mijlocii se intocmesc anual, pana la data de 20 decembrie, se aproba prin ordin al presedintelui A.N.A.F. si se publica in Monitorul Oficial precum si pe pagina de internet a Ministerului Finantelor Publice – portalul A.N.A.F. Pana la data de 20 ianuarie a anului pentru care se realizeaza selectia trebuie sa se finalizeze si protocolul de predare-primire a dosarelor fiscale ale contribuabililor.

Contribuabilii care incepand cu 1 ianuarie 2012 nu mai au calitatea de mari contribuabili vor fi preluati spre administrare, cu aceeasi data, de catre administratiile finantelor publice pentru contribuabilii mijlocii competente potrivit legii.

« Arhiva noutati legislative