Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 89/03.02 - Ordin nr. 62/2011 din 12/01/2011 pentru aprobarea Procedurii de realizare a controlului produselor si echipamentelor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera si modalitatile de colaborare dintre autoritatile desemnate potrivit prevederilor Hotararii Guvernului nr. 939/2010 privind unele masuri pentru aplicarea prevederilor Regulamentului (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera

Potrivit prezentului ordin, importatorul de produse si echipamente prevazute in anexa II la Regulamentul (CE) nr. 842/2006 trebuie sa anexeze la declaratia vamala o declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca respectivele marfuri nu contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera, prevazute in anexa II la acelasi regulament.

In cazul in care exista suspiciuni privind concordanta datelor din documentele prezentate autoritatii vamale, birourile vamale pot solicita efectuarea unui control de specialitate de catre reprezentantii Garzii Nationale de Mediu.

Operatorii economici care au importat produse si/sau echipamente prevazute in anexa II la Regulamentul (CE) nr. 842/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 17 mai 2006 privind anumite gaze fluorurate cu efect de sera pe baza declaratiei pe propria raspundere sunt obligati ca, in termen de 10 zile lucratoare dupa fiecare import, sa informeze autoritatea teritoriala pentru protectia mediului pe a carei raza teritoriala isi are sediul cu privire la operatiunile efectuate. Informarea se face prin transmiterea unei copii a declaratiei pe propria raspundere, a unei copii a fisei tehnice a marfurilor importate, precum si a unei copii a fisei cu date de securitate a substantei continute in marfurile importate, prin posta electronica sau fax.

« Arhiva noutati legislative