Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 889/30.12 - Ordin nr. 2870/2010 din 23/12/2010 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

Ordinul reglementeaza normele de intocmire a situatiilor financiare anuale la 31 decembrie pentru entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic dar si pentru entitatile al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic. Sunt pastrate in general reglementarile prevazute si in anii precedenti, cu mentiunea ca incepand cu acest an, situatiile financiare trebuie inregistrate din nou la Ministerul Finantelor Publice. 

Pentru entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:

Subunitatile din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul sau domiciliul in strainatate depun situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Entitatile care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si de propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile. De asemenea, vor fi insotite de o declaratie scrisa a administratorilor sau a persoanelor responsabile cu organizarea contabilitatii prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale.

In cazul subunitatilor inregistrate in Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate si al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, in scopul intocmirii situatiilor financiare anuale, soldul conturilor 481 „Decontari intre unitate si subunitati” si 482 „Decontari intre subunitati” se transfera in contul 461 „Debitori diversi”/analitic distinct sau 462 „Creditori diversi”/analitic distinct, dupa caz, urmand ca, la inceputul exercitiului financiar urmator, sa se repuna in conturile din care au provenit.

 Si entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, indiferent de forma de organizare si forma de proprietate, au obligatia sa intocmeasca si sa depuna raportari anuale la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice. Termenul de depunere a acestor formulare este de 150 de zile calendaristice de la incheierea anului calendaristic.

Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic si care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 31 decembrie, precum si cele aflate in lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari anuale la 31 decembrie, urmand sa depuna in acest sens la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii. Depunerea declaratiei se efectueaza in termen de 30 de zile calendaristice de la incheierea anului calendaristic.

« Arhiva noutati legislative