Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 878/13.12 - Hotarare nr. 262/2011 din 24/11/2011 privind aprobarea cotizatiilor si taxelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania, persoane fizice si juridice, si pentru membrii stagiari in activitatea de audit financiar

Cotizatiile fixe anuale se stabilesc dupa cum urmeaza:

Persoanele fizice vor achita cotizatiile in doua transe, pana la 31 martie, respectiv 30 septembrie. Persoanele juridice vor achita taxa integral, pana la 31 martie.

Cotizatiile variabile anuale se calculeaza prin aplicarea unei singure cote procentuale asupra totalului onorariilor, in functie de marimea acestora, astfel:

Onorariile luate in calcul sunt cele facturate in cursul perioadei de raportare, din care se scad sumele care au fost cedate subcontractorilor si colaboratorilor, auditori financiari membri ai Camerei, si nu includ taxa pe valoarea adaugata.

Cotizatia variabila se achita sub forma de avans, pana la 30 septembrie, fiind calculata asupra onorariilor incasate pana la 30 iunie, urmand ca diferenta sa fie regularizata pana la 31 martie anul urmator.

« Arhiva noutati legislative