Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 855/02.12 - Ordin nr. 1252/2011 din 24/11/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Prezentul ordin se aplica pentru obligatiile de plata, reprezentand contributii de asigurari sociale, datorate bugetului asigurarilor sociale de stat de catre persoanele fizice, altele decat cele pentru care colectarea veniturilor se face de catre A.N.A.F., acordarea facilitatii fiind in sarcina caselor judetene de pensii, respectiv de Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti, pentru obligatiile de plata administrate/stabilite de acestea.

In vederea acordarii facilitatii, contribuabilii pot depune o cerere la casa teritoriala de pensii competenta, prin care solicita o situatie a obligatiilor de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse precum si a celor care intra sub incidenta facilitatii. Pentru clarificarea eventualelor neconcordante, casa teritoriala de pensii poate solicita contribuabilului documentele necesare stabilirii situatiei reale.

In termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii, casa teritoriala de pensii comunica contribuabilului situatia sumelor de plata si intocmeste un borderou provizoriu de scadere din evidenta a obligatiilor de plata ce pot face obiectul facilitatii.

Daca in termen de 10 zile de la data comunicarii situatiei de plata, se sting prin plata obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, casa teritoriala de pensii competenta valideaza borderoul provizoriu de scadere. In acest caz, in termen de 3 zile de la data stingerii, casa teritoriala de pensii competenta emite decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii.

Daca s-au stins si aceste obligatii fiscale accesorii, casa teritoriala de pensii competenta emite, dupa caz, decizia de anulare a penalitatilor de intarziere si a 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor de plata principale restante la data de 31 august 2011 sau reducerea penalitatilor de intarziere cu 50% precum si a 50% din cota de 50% din majorarile de intarziere aferente obligatiilor de plata principale restante la data de 31 august 2011.

Decizia se comunica contribuabilului, iar un exemplar se arhiveaza la casa teritoriala de pensii.

Daca obligatiile de plata principale nu se sting in termenul stabilit initial sau nu se sting obligatiile de plata accesorii  casa teritorila de pensii opereaza in evidenta obligatiile de plata ce au facut obiectul borderoului provizoriu de scadere. In acest caz, contribuabilul poate depune o noua cerere ori de cate ori apreciaza ca are posibilitatea de a achita datoriile pentru a beneficia de faciliati.

Contribuabilii care nu au depus cererea, insa au stins prin plata toate obligatiile de plata, pot solicita acordarea facilitatii prin depunerea unei cereri la casa teritoriala de pensii competenta. In acest caz, sumele care formeaza obiectul facilitatii vor ramane in evidenta casei teritoriale de pensii spre a fi compensate cu datorii viitoare.

« Arhiva noutati legislative