Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 851/20.12 – Ordin nr. 115/2010 din 14/12/2010 privind aprobarea Instructiunii nr. 4/2010 pentru modificarea Instructiunii nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, entitatile autorizate, reglemenetate si supravegheate de CNVM vor depune un exemplar al situatiei financiare anuale si un exemplar al declaratiei pe propria raspundere a administratorului la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in termen de 150 de zile, respectiv 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

« Arhiva noutati legislative