Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 820/08.12 - Ordin nr. 2730/2010 din 30/11/2010 privind organizarea activitatii de administrare a marilor contribuabili

Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, au calitatea de mari contribuabili primele 3.000 de persoane juridice romane, inclusiv entitatile rezultate in urma divizarii ori a fuziunii cu alti contribuabili si exclusiv institutiile publice, selectate descrescator potrivit criteriilor de selectie stabilite prin prezentul ordin. Contribuabilii mari care nu mai indeplinesc criteriile de selectie prevazute de prezentul Ordin vor fi scosi din administrarea Directiei generale de administrare a marilor contribuabili dupa 2 ani consecutivi in care nu indeplinesc aceste criterii de selectie

Lista marilor contribuabili se actualizeaza anual, prin ordin al presedintelui ANAF, fiind intocmita, aprobata si publicata in Monitorul Oficial pana la data de 31 octombrie a fiecarui an.

 

Ca si criterii de selectie a marilor contribuabili se vor folosi: volumul obligatiilor fiscale datorate, declarate de catre contribuabili, volumul veniturilor din activitatea de exploatare, volumul cheltuielilor cu personalul precum si volumul activelor imobilizate corporale si necorporale dar si alte criterii specifice legate de activitate desfasurata: BNR, societate bancara, de asigurari, IFN, societate de investitii financiare. 

Prin derogare de la prevederile anterioare, se pot inregistreaza ca mari contribuabili contribuabilii nou-infiintati care, la data infiintarii, se angajeaza prin declaratie pe propria raspundere sa realizeze investitii a caror valoare in lei sa fie echivalentul a minimum 10 milioane euro. In acest sens, contribuabilii vor depune o declaratie pe propria raspundere la organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal declarat al acestora, in termen de cel mult 5 zile de la data inregistrarii lor la registrul comertului.

Prezenul Ordin aproba si lista contribuabililor mari ce vor fi admnisnitrati de directiile generale de administrare a marilor contribuabili incepand cu 1 ianuarie 2011

« Arhiva noutati legislative