Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 816/18.11 - Ordin nr. 3392/2011 din 04/11/2011 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa

Ordinul aproba Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa.

Aceasta procedura nu se aplica:

Procedura privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor si contributiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa se aplica pentru obligatiile fiscale cuprinse in vectorul fiscal.

Stabilirea obligatiei de plata se efectueaza pentru fiecare perioada fiscala pentru care nu au fost depuse declaratii, conform legii, prin estimare, dupa regulile proprii impozitului, taxei sau contributiei supuse impunerii din oficiu.

In aplicarea prezentei proceduri, compartimentul de specialitate efectueaza urmatoarele operatiuni:

Sumele se vor estima fie prin medie aritmetica a sumelor declarate de contribuabil in perioadele anterioare, fie pe baza unei analize documentare. Estimarile se vor comunica contribuabilului prin emiterea deciziei de impunere din oficiu – formular 160. In cazul in care contribuabilul depune declaratiile fiscale in termen de 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere din oficiu, aceasta se va desfiinta de la data depunerii declaratiilor fiscale.

« Arhiva noutati legislative