Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 775/02.11 - Hotarare nr. 1037/2011 din 12/10/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor este organismul care are competenta solutionarii contestatiilor formulate in cadrul procedurilor de achizitie publica inainte de incheierea contractelor, in conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificarile si completari ulterioare.

« Arhiva noutati legislative