Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 764/10.11 - Ordin nr. 2943/2009 din 22/10/2009 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 260/2007 privind aprobarea modelului si continutului formularisticii necesare pentru solicitarea si comunicar

Au fost introduse noi formulare pentru inscrierea faptelor in cazierul fiscal, astfel:
505 «Fisa de inscriere in cazierul fiscal a atragerii raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent», cod MFP 14.13.43.15/3;
506 «Fisa de inscriere in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala», cod MFP 14.13.43.15/4;
507 «Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent», cod MFP 14.13.43.15/5;
508 «Fisa de actualizare a inscrierilor in cazierul fiscal privind inactivitatea fiscala», cod MFP 14.13.43.15/6.”
Totodata este prezentata si procedura si termenele de inscriere in cazierul fiscal a faptelor mentionate anterior.
Astfel, in situatia in care atragerea raspunderii solidare cu debitorul declarat insolvabil sau insolvent s-a dispus prin decizia privind angajarea raspunderii solidare, ca act administrativ fiscal, fisele de inscriere in cazierul fiscal se intocmesc de compartimentul cu atributii de executare silita din cadrul organului fiscal competent in administrarea fiscala a persoanelor pentru care a fost stabilita raspunderea solidara.
In acest caz, fisele de inscriere in cazierul fiscal se intocmesc in termen de 15 zile de la expirarea termenului legal de exercitare a caii de atac in cazul in care contribuabilul nu ataca decizia organelor fiscale, sau in termen de 5 zile de la data emiterii deciziei de respingere a contestatiei, in cazul in care hotararea este atacata.
Inscrierea in cazierul fiscal a starii de inactivitate fiscala pentru persoanele juridice declarate inactive se face in termen de 5 zile de la publicarea unui ordin al presedintelui A.N.A.F. pentru aprobarea listei contribuabililor declarati inactivi.
Fisele de inscriere in cazierul fiscal al reprezentantilor legali ai persoanelor juridice declarate inactive fiscal se intocmesc de catre compartimentul cu atributii in gestionarea Registrului contribuabililor, in termen de 5 zile de la primirea datelor de identificare a acestor reprezentanti legali Oficiului National al Registrului Comertului.

« Arhiva noutati legislative