Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 761/09.11 - Lege nr. 329/2009 din 05/11/2009 privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeana si Fondul M

Pe langa modificarea unor acte normative, prezenta Lege aduce o completare si Codului fiscal, fiind introdus un nou articol care prevede scutirea de impozit a profitului reinvestit.
Astfel, potrivit legii, profitul investit in productia si/sau achizitia de echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru), astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul obtinerii de venituri impozabile, este scutit de impozit.
Profitul investit reprezinta soldul contului de profit si pierdere, mai exact profitul contabil cumulat de la inceputul anului si care este utilizat in anul efectuarii investitiei. Scutirea de impozit se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.
Pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2009, pentru aplicarea acestei facilitati va fi luat in considerare profitul contabil inregistrat incepand cu data de 1 octombrie 2009 si investit in activele mentionate anterior, produse si/sau achizitionate dupa aceasta data.
Pentru contribuabilii care au obligatia de a plati impozit pe profit trimestrial, in situatia in care se efectueaza investitii in trimestrele anterioare, din profitul contabil cumulat de la inceputul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.
In cazul contribuabililor care au fost platitori de impozi pe venit si care devin platitori de impozit pe profit in cursul anului, pentru aplicarea facilitatii se va lua in considerare profitul contabil cumulat de la inceputul anului investit in activele mentionate anterior, produse si/sau achizitionate incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit. Si in cazul acestor contribuabili, pentru anul 2009 profitul contabil luat in considerare la aplicarea facilitatii va fi cel inregistrat dupa data de 1 octombrie 2009.
Scutirea se va calcula trimestrial sau anual, dupa caz, iar suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit va fi repartizata cu prioritate pentru constituirea rezervelor pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se va realiza pierdere contabila nu se va efectua regularizarea profitului investit, contribuabilul nefiind obligat sa repartizeze suma profitului investit pentru constituirea rezervelor.
Pentru activele care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru lucrarile realizate efectiv, in baza unor situatii partiale de lucrari, pentru investitiile puse in functiune partial in anul respectiv.
Scutirea de impozit se aplica doar pentru activele considerate noi, in acest sens intelegandu-se ca nu au fost utilizate anterior intrarii in vigoare a prezentelor prevederi.
Contribuabilii care beneficiaza de aceste facilitati au obligatia sa pastreze in patrimoniu activele respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de functionare, stabilita potrivit Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se stabilesc majorari de intarziere, de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii. Nu intra sub incidenta acestor prevederi activele transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare in cazul in care societatea beneficiara preia rezerva aferenta profitului scutit, asumandu-si astfel drepturile si obligatiile societatii cedente, precum si activele instrainate in cadrul procedurii de lichidare/faliment, potrivit legii.
In cazul in care, ca urmare a aplicarii acestei facilitati, impozitul pe profit este sub nivelul impozitului minim, contribuabilii vor fi obligati la plata impozitului minim in conformitate cu prevederile art. 18 alin. (2) din Codul fiscal. Totodata, valoarea fiscala, respectiv valoarea de intrare a activelor pentru care s-a beneficiat de scutire la impozit va fi determinata prin scaderea din valoarea de productie si/sau de achizitie a sumei pentru care s-a aplicat facilitatea prevazuta de prezenta lege.
De asemenea, contribuabilii care aplica prevederile prezentului articol nu pot beneficia de rambursaea profitului reinvestit prevazuta la art. 261 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare.
Aceasta facilitate fiscala se va putea aplica pana la data de 31 decembrie 2010 inclusiv.

« Arhiva noutati legislative