Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 749/10.11 - Ordin nr. 2603/2010 din 02/11/2010 pentru modificarea si completarea O.M.F.P. nr. 2.157/2006 privind organizarea activitatii de administrare a contribuabililor nerezidenti care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent

Potrivit modificarilor, in cazul persoanelor fizice nerezidente care nu au pe teritoriul Romaniei un sediu permanent si care au obligatia depunerii unei declaratii de venit in Romania, competenta de administrare revine organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului sau curatorului fiscal, dupa caz, pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal, venituri din investitii reprezentand castiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise precum si castigurile/pierderi din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si din orice alte operatiuni de acest gen.

In cazul impozitului pe venit din transferul titlurilor de valoare in cazul societatilor inchise si din transferul partilor sociale, retinut potrivit legii de catre un dobanditor, in cazul persoanei fizice sau juridice nerezidenta, care nu are pe teritoriul Romaniei un sediu permanent, competenta de administrare a impozitului retinut la sursa revine organului fiscal in a carui raza teritoriala se afla societatea ale carei parti sociale/valori mobiliare sunt transferate. Aceste prevederi se aplica si in cazul impozitului pe profit datorat de persoanele juridice straine, care obtin venituri din vanzarea-cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana.

« Arhiva noutati legislative