Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 74/28.01 - Ordin nr. 120/2011 din 24/01/2011 privind aprobarea modalitatii de plata a T.V.A. pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional, precum si pentru aprobarea modelului si continutului formularelor "Cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plata a T.V.A. pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional" si "Decizie privind modalitatea de plata a T.V.A. pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional"

Prezentul ordin stabileste procedura de plata a TVA in Romania de catre persoanele impozabile care nu sunt inregistrate si nici nu au obligatia sa se inregistreze in Romania in scopuri de TVA si care efectueaza livrari de bunuri sau prestari de servicii in mod ocazional pe teritoriul Romaniei si pentru care sunt obligate la plata taxei.

In acest sens, pentru plata taxei, persoanele impozabile vor depune o cerere pentru eliberarea Deciziei privind modalitatea de plata a taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si/sau prestarile de servicii realizate ocazional. Aceasta cerere se depune dupa efectuarea livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii realizate ocazional, dar nu mai tarziu de ultima zi a lunii in care s-a efectuat livrarea/prestarea taxabila, fiind insotita si de copii de pe documente care atesta livrarea/prestarea (contracte, facturi de vanzare etc.).

Formularul se depune, direct sau prin imputernicit, la organul fiscal pe a carui raza teritoriala s-a efectuat livrarea de bunuri si/sau prestarea de servicii realizate. In baza acestei cereri, organul fiscal va emite si comunica deciza de impunere pana cel tarziu data de 10 a lunii urmatoare. Plata taxei trebuie efectuata in lei, intr-un cont special, pana cel tarziu data de 25 a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea/prestarea.

« Arhiva noutati legislative