Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 725/14.10 - Ordin nr. 2635/2011 din 10/10/2011 privind aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 6/2011

Prezenta decizie reglementeaza regimul TVA aferent lucrarilor de investitii efectuate de catre operatorii de apa in beneficiul unitatilor administrative teritoriale si care sunt finantate din fonduri ex-ISPA, fonduri aferente contributiei publice locale si alte fonduri publice.

Astfel, in cazul in care operatorii de apa au actionat ca un antreprenor, respectiv au primit facturi pe numele lor pentru achizitii de bunuri si/sau servicii de la contractori, emise cu TVA si pentru care au dedus TVA sau facturi fara TVA ca urmare a aplicarii scutirii de catre contractori in baza certificatelor eliberate in acest scop conform prevederilor legale in vigoare la data respectiva, se considera ca serviciile efectuate in scopul realizarii investitiei sunt prestate de catre operatorii de apa catre unitatile administrative teritoriale si, in consecinta, acestia vor colecta TVA la momentul transmiterii investitiei catre unitatile administrative teritoriale.

Faptul generator al TVA, in conformitate cu prevederile art. 1341 alin. (7) din Codul fiscal, intervine la data la care situatia de lucrari aferenta investitiei in integralitatea sa este acceptata de catre unitatea administrativ teritoriala, respectiv la data semnarii procesului-verbal de receptie prin care investitia definita prin Memorandumul de finantare ex-ISPA este predata de catre operatorii de apa catre unitatea administrativ teritoriala, dar nu mai tarziu de 120 de zile lucratoare de la:

Baza impozabila a lucrarilor de investitii care se factureaza de catre operatorii de apa catre unitatea administrativ teritoriala cuprinde contravaloarea tuturor achizitiilor de bunuri si/sau servicii finantate din fonduri ex-ISPA, fonduri aferente contributiei publice locale si alte fonduri publice, necesare realizarii investitiei. Cota aplicabila este cea in vigoare la data faptului generator de taxa, in conformitate cu prevederile art. 140 alin. (3) din Codul fiscal.

Sumele achitate contractorilor, direct de catre Oficiul de Plati si Contractare PHARE din cadrul Ministerului Finantelor Publice nu sunt avansuri incasate de companiile de apa pentru serviciile efectuate in scopul realizarii investitiei in beneficiul U.A.T. si, in consecinta, nu determina exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata, conform art. 1342 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.

« Arhiva noutati legislative