Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 707/06.10 - Ordin nr. 2604/2011 din 03/10/2011 privind aplicarea prevederilor art. XI din Ordonanta Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Prezentul ordin stabileste procedura de acordare a facilitatilor pentru plata obligatiilor fiscale accesorii aferente obligatiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011, astfel:

Pentru dobanzile datorate pana la data stingerii si stabilite prin decizii comunicate dupa aceasta data, conditia se considera indeplinita daca dobanzile se sting pana la:

 

Prin obligatii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se inteleg:

Prin dobanzi aferente obligatiilor principale se intelege si cota de 50% din majorarile de intarziere reprezentand componenta de dobanda a acestora. Majorarile de intarziere pentru care se acorda facilitatile sunt cele datorate pentru perioada 1 ianuarie 2006-30 iunie 2010.

Prin obligatii principale se inteleg si sumele reprezentand amenzi exigibile, de orice fel, cu exceptia celor pentru care, potrivit legii, este suspendata executarea actului prin care s-a aplicat amenda. In acest caz, data exigibilitatii este:

Aceste facilitati nu se acorda pentru obligatiile fiscale stinse prin poprire sau prin sume incasate din valorificarea bunurilor sechestrate.

 

Potrivit ordinului, pana la data de 15 octombrie 2011, organele competente identifica contribuabilii care, conform evidentelor fiscale, inregistreaza obligatii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 si ii notifica cu privire la posibilitatea acordarii facilitatilor respective.

Contribuabilii care nu au fost notificati se pot adresa organelor competente pentru clarificarea situatiei fiscale. La solicitarea contribuabililor, organele fiscale ar trebui sa clarifice eventualele neconcordante existente intre evidenta acestora si evidenta fiscala.

In vederea acordarii acestor facilitati, contribuabilii pot depune o cerere prin care solicita o situatie a obligatiilor de plata exigibile, care urmeaza a fi stinse in scopul indeplinirii conditiei precum si a celor care intra sub incidenta facilitatii. In termen de 5 zile de la data depunerii cererii, organul competent comunica contribuabilului situatia sumelor de plata si intocmeste borderou provizoriu de scadere din evidenta fiscala a obligatiilor fiscale ce pot face obiectul facilitatii.

Daca in termen de 10 zile de la data comunicarii situatiei contribuabilul stinge prin plata sau compensare obligatiile principale si dobanzile aferente acestora, organele fiscal vor valida borderoul provizoriu de scadere. In acest caz, in termen de 3 zile de la data stingerii, organul competent emite decizia referitoare la obligatiile de plata accesorii. Daca s-au stins si aceste obligatii fiscale accesorii organul competent emite, dupa caz decizia de anulare a penalitatilor de intarziere si a majorarilor de intarziere conform legii. Aceasta decizie se comunica contribuabilului.

Daca obligatiile fiscale nu se sting in termen de 10 zile de la data comunicarii situatiei, se opereaza in evidenta fiscala repunerea obligatiilor fiscale ce au facut obiectul borderoului provizoriu de scadere. In acest caz, contribuabilul poate depune o noua cerere ori de cate ori apreciaza ca are posibilitatea de a indeplini conditiile pentru a beneficia de facilitatea prevazuta de lege.

Contribuabilii care nu au depus cerere privind acordarea facilitatii, dar sting prin plata sau compensare toate obligatiile de plata, solicita acordarea facilitatii prin depunerea unei cereri la organul competent. In acest caz, contribuabilul poate solicita restituirea sumelor care formeaza obiect al facilitatii.

« Arhiva noutati legislative