Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 698/03.10 - Ordin nr. 3194/2011 din 27/09/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (307) "Declaratie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adaugata, in situatia in care beneficiarul transferului de active sau locatarul/utilizatorul activelor corporale fixe achizitionate printr-un contract de leasing nu este persoana inregistrata in scopuri de taxa pe valoarea adaugata", precum si pentru stabilirea modalitatii de plata a acestor sume

Prin modificarile aduse normelor metodologice de aplicare a Titlului VI din Codul fiscal s-a prevazut ca persoana care achizitioneaza active corporale fixe printr-un contract de leasing are obligatia de a ajusta taxa deductibila aferenta bunurilor de capital sau activelor corporale fixe achizitionate in leasing daca transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective are loc dupa anularea codului de TVA al persoanei respective. Pentru declararea si plata acestui TVA, persoanele impozabile au obligatia sa depuna formularul 307 aprobat de prezentul ordin, termenul limita de depunere si de plata a sumei rezultate din ajustare fiind data de 25 a lunii urmatoare celei in care  a avut loc transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor achizitionate in leasing.

« Arhiva noutati legislative