Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 691/29.09 - Decizie nr. 232/2011 din 05/08/2011 privind publicarea in M.O. al Romaniei, Partea I, a Hotararii arbitrale din data de 2 august 2011, avand ca obiect Metodologia privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor drepturilor conexe pentru comunicarea publica a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile

Comunicarea publica a fonogramelor de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile se poate face numai dupa obtinerea licentelor prevazute la art. 130 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare.

Remuneratia pentru comunicarea publica a fonogramelor se datoreaza atat pentru situatia in care activitatea este generatoare de venituri pentru utilizator cat si in situatia in care comunicarea se face cu titlu gratuit, fara a genera venituri pentru utilizator.

In sensul prezentei metodologii, este utilizator orice persoana fizica sau juridica ce comunica publicului fonograme de comert prin intermediul serviciilor online sau mobile, fiind responsabila de continutul paginii de internet.

Plata remuneratiilor se efectueaza pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care sunt datorate, in contul fiecaruia dintre organismele de gestiune colectiva a drepturilor conexe. In cazul intarzierii la plata a remuneratiilor, utilizatorii datoreaza penalitati de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere.

Utilizatorii fonogramelor de comert sunt obligati ca pana la data de 20 a fiecarei luni pentru luna precedenta sa comunice fiecarui organism de gestiune colectiva un raport cuprinzand:

« Arhiva noutati legislative