Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 680/26.09 - O.U.G. nr. 77/2011 din 21/09/2011 privind stabilirea unei contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii

Ordonanta stabileste modul de calcul a contributiei trimestriale ce trebuie platita de catre detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor sau reprezentantii legali ai acestora. Prezenta ordonanta intra in vigoare la data de 1 octombrie 2011.

Contributia se plateste trimestrial, pana pe data de 25 a celei de-a doua luni urmatoare trimestrului de catre detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor pentru medicamentele incluse in programele nationale de sanatate, precum si pentru medicamentele cu sau fara contributie personala, folosite in tratamentul ambulatoriu pe baza de prescriptie medicala prin farmaciile cu circuit deschis, in tratamentul spitalicesc si pentru medicamentele utilizate in cadrul serviciilor medicale acordate prin centrele de dializa, suportate din Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate si din bugetul Ministerului Sanatatii.

Pana pe data de 30 octombrie 2011, detinatorii autorizatiilor de punere pe piata a medicamentelor, persoane juridice romane, au obligatia sa depuna la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate lista medicamentelor pentru care se datoreaza contributia trimestriala si trebuie sa se inregistreze fiscal la A.N.A.F. ca platitori ai contributiei trimestriale.

Stabilirea, calculul si declararea contributiei se efectueaza de catre persoanele obligate la plata acesteia, pe baza informatiilor furnizate de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. Pentru aceasta, persoanele respective trebuie sa furnizeze o serie de informatii C.N.A.S.

Contributia trimestriala se calculeaza si se datoreaza pentru valoarea consumului de medicamente realizat dupa data de 30 septembrie 2011.

Pana la data de 25 a lunii urmatoare intrarii in vigoare a prezentei ordonante, adica pana cel tarziu 25 noiembrie 2011, persoanele care erau obligate la plata contributiei in baza art. 3631 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare au obligatia depunerii unei declaratii inventar la organul fiscal competent cu privire la contributiile aflate in sold la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta si neachitate pana la data depunerii declaratiei-inventar. Modelul declaratiei urmeaza sa se aprobe prin ordin A.N.A.F.

Nedepunerea declaratiei-inventar in termenul prevazut constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 5.000 lei.

« Arhiva noutati legislative