Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 674/04.10 – O.U.G. nr. 90/2010 din 29/09/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale

In conformitate cu noile prevederi, incepand cu 1 ianuarie 2011, situatiile financiare anuale si documentele anexate acestora (raportul administratorilor, al comisiei de cenzori sau raportul de audit, dupa caz) se depun numai la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, urmand ca acesta sa transmita pe cale electronica aceste documente catre Registrul Comertului.

Atentie insa, potrivit legii, pentru a fi opozabile tertilor, hotararile adunarii generale trebuie sa fie depuse in termen de 15 zile la oficiul registrului comertului, spre a fi mentionate in registru si publicate in Monitorul Oficial. In plus, in cazul societatilor pe actiuni nedepunerea hotararilor la Registrul Comertului se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 10.000 lei. Prin urmare, chiar daca situatiile financiare nu mai trebuie depuse la Registrul Comertului, hotararile A.G.A. prin care se aproba situatiile financiare trebuie sa se depuna in continuare la Registru.

In continuare se mentine obligatia ca societatile comerciale care au o cifra anuala de afaceri de peste 10 milioane lei sa publice in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a un anunt prin care se confirma depunerea situatiilor financiare anuale.

 

Au fost aduse si cateva reglementari privind fuziunile si divizarile societatilor comerciale. Astfel, daca creditor nu a obtinut realizarea creantei sale de la societatea careia ii este repartizata creanta prin divizare, toate societatile participante la divizare vor raspunde pentru obligatia in cauza, pana la concurenta valorii activelor nete care le-au fost repartizate prin divizare, cu exceptia societatii careia i-a fost repartizata obligatia respectiva, care va raspunde nelimitat.

O.N.R.C. va fi obligat ca in termen de 3 zile de la data depunerii proiectului de fuziune/divizare sa transmita A.N.A.F. un anunt cu privire la depunerea proiectului.

Potrivit noilor prevederi, formularea unei opozitii din partea creditorilor sociali nu va mai avea ca efect suspendarea executarii fuziunii sau divizarii si nu va mai impiedica realizarea fuziunii sau divizarii, opozitiile fiind judecate de urgent si cu precadere.

In cel mult 3 luni de la data publicarii proiectului de fuziune sau de divizare in Monitorul Oficial, adunarea generala a fiecarei societati participante va hotari asupra fuziunii sau divizarii, cu respectarea conditiilor privind convocarea ei.

Prevederile privind fuziunile si divizarile se aplica doar operatiunilor pentru care proiectul de fuziune, respectiv proiectul de divizare va fi publicat dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

« Arhiva noutati legislative