Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 67/29.01 - Ordin nr. 76/2010 din 21/01/2010 pentru aprobarea modelului şi continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare"

  Declaratia recapitulativa se depune lunar, pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare unei luni calendaristice, numai pentru lunile calendaristice in care ia naştere exigibilitatea taxei pentru:

 Pentru livrarile/achizitiile intracomunitare de bunuri efectuate catre clienti/de la furnizori nestabiliti in Comunitate dar care au desemnat un reprezentant fiscal in U.E. sau catre clienti/de la furnizori stabiliti in Comunitate dar inregistrati prin reprezentant fiscal in alt stat membru in care efectueaza achizitia/livrarea intracomunitara de bunuri, la rubrica „Denumire operator intracomunitar” va fi inscrisa denumirea clientului/furnizorului (nu a reprezentantului fiscal), iar la rubrica „Cod operator intracomunitar” va fi inscris codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit persoanei straine prin reprezentant fiscal.

 Nerespectarea obligatiilor de depunere a declaratiilor recapitulative privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare se sanctioneaza potrivit prevederilor Codului de procedura fiscala.

Astfel, potrivit Codului de procedura fiscala, constituie contraventie nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor recapitulative sau depunerea de astfel de declaratii cu sume incorecte ori incomplete. Aceasta contraventie se sanctioneaza cu amenda de 2% din suma totala a achizitiilor/livrarilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, dupa caz, din diferentele nedeclarate rezultate ca urmare a declaratiilor incorecte ori incomplete. Nu sunt sanctionate contraventional persoanele care corecteaza declaratiile recapitulative pana la implinirea termenului legal de depunere a acestora sau persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corecteaza declaratiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

De asemenea, amenda se reduce cu 50% in situatia in care persoana impozabila corecteaza declaratia recapitulativa pana la termenul legal de depunere a urmatoarei declaratii recapitulative.

 

« Arhiva noutati legislative