Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 653/21.09 - Ordin nr. 1477/2010 din 16/09/2010 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 549/2006 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului "Declaraţie privind obligaţi

Ordinul aproba noul formular de declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu. Aceste declaratii se pot transmite in format electronic la adresa http://www.afm.ro, dar numai dupa semnarea Conventiei privind comunicarea declaratiei privind obligatiile la Fondul pentru mediu. Forma si continutul conventiei se vor aproba prin dispozitie a presedintelui A.F.M., conventia urmand sa fie pusa la dispozitia contribuabililor pe site-ul A.F.M.

Atentie, potrivit modificarilor, declaratiile rectificative trebuie depuse in original, la sediul A.F.M., sau se comunica cu confirmare de primire, fiind in mod obligatoriu însotite de adresa si documente justificative din care sa rezulte corectitudinea datelor înscrise în declaratia rectificativa. Aceasta declaratie nu poate fi transmisa in format electronic.

« Arhiva noutati legislative