Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 627/02.09 - Ordonanta nr. 30/2011 din 31/08/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale

Modificari Cod fiscal

 

I.              Modificari cu caracter general

ü  angajatul este obligat sa declare fiecarui angajator locul unde exercita functia pe care o considera de baza;

ü  s-a introdus obligativitatea inregistrarii contractelor incheiate cu persoanele nerezidente inclusiv pentru persoanele fizice sau pentru sediile permanente care sunt beneficiare ale serviciilor prestate de nerezidenti;

II.            Impozit pe profit

ü  modificari privind plata impozitului pe profit:

Incepand cu impozitul datorat pentru anul 2012, impozitul se va calcula si plati trimestrial pentru trimestrele I – III, pana pe data de 25 a lunii urmatoare trimestrului, urmand ca definitivarea impozitului aferent anului fiscal respectiv sa se faca pana la 25 martie anul urmator. Acest lucru inseamna ca pentru trimestrul IV nu se va mai declara si efectua nicio plata.

Incepand cu 1 ianuarie 2013, contribuabilii pot opta pentru plata anuala a impozitului pe profit (optiunea este obligatorie pentru 2 ani consecutivi si se exercita pana la 31 ianuarie a anului pentru care se aplica).

Cei care calculeaza impozit pe profit anual vor plati anticipat, trimestrial, o patrime din impozitul datorat pentru anul precedent actualizat cu indicele preturilor de consum estimat la elaborarea bugetului (indicele se va publica anual in M.O. pana cel tarziu 15 aprilie).

In cazul in care in primul an de aplicare a optiunii se inregistreaza pierdere fiscala, pentru anul al II-lea platile anticipate se calculeaza pe baza profitului contabil  realizat in perioada respectiva.

Nu pot opta pentru plata anuala a impozitului contribuabilii care, in anul precedent, se aflau intr-una din urmatoarele situatii:

Impozitul pe profit datorat pentru anul 2011 se declarara si se plateste potrivit vechilor prevederi, adica pana cel tarziu 25 aprilie 2012 sau, dupa caz, pana cel tarziu 25 februarie 2012 in cazul in care se opteaza pentru definitivarea exercitiului financiar pana la acea data.

ü  sunt introduse prevederi privind calclarea si declararea impozitului pe profit de catre asocierile cu personalitate juridica constituite intre nerezidenti persoane fizice sau persoane juridice precum si intre nerezidenti si rezidenti; in cazul in care din asociere face parte si o persoana juridical romana, aceasta are obligatia calcularii si decararii impozitului pe profitul din asociere in Romania.

III.           Impozit pe venit

ü  depunerea trimestriala a declaratiei 112 de catre anumite categorii de entitati  

Depunerea trimestriala inseamna ca se vor depune pana pe data de 25 a lunii urmatoare trimestrului 3 declaratii 112 – adica cate o declaratie intocmita pentru fiecare luna din trimestrul respectiv; depunerea trimestriala a declaratiilor este obligatorie insa, aceste categorii de persoane pot opta pentru depunerea lunara a declaratiilor. Optiunea trebuie depusa pana cel tarziu  31 ianuarie a anului pentru care se aplica.  

Aceasta prevederi se aplica incepand cu veniturile aferente lunii octombrie a anului 2011. In acest caz, daca se doreste ca declaratia sa fie depusa lunar, optiunea trebuie sa fie depusa pana cel tarziu 25 septembrie 2011.

In cazul in care declaratia se depune trimestrial, atat impozitul pe venit cat si contributiile de asigurari sociale se vor plati tot trimestrial.  

Sunt obligate sa depuna trimestrial declaratia 112 urmatoarele entitati care in anul precedent au auvut un numar mediu de pana la 3 salariati exclusiv:

Numarul mediu se calculeaza ca medie aritmetica a numarului de salariati din declaratiile depuse pentru fiecare luna din anul anterior.

In cazul in care entitatea depune declartia 112 trimestrial si, in cursul unui trimestru inceteaza contractul de munca al unui angajat, declaratia 112 se va depune pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care contractul de munca a incetat.

Daca de exemplu incetarea contractului este in luna aprilie, pentru luna apriliee se va depune declaratia 112 pana pe 25 mai iar pentru lunile mai si iunie declaratiile 112 se vor depune pan a ape 25 iulie.

ü  s-au modificat conditiile in care o persoana fizica este considerata rezidenta in Romania fiind obligata la plata impozitului pe venit in Romania pentru veniturile realziate de aceasta din Romania dar si din alte state.

Astfel, vor fi considerati rezidenti din punct de vedere al impozitarii tuturor veniturilor realizate, persoanele care au centrul intereselor vitale in Romania sau persoanele care au fost prezente in Romania pentru o perioada sau mai multe perioade ce depasesc in total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se incheie in anul calendaristic vizat. Incepand cu anul calendaristic urmator celui in care una dintre cele doua conditii a fost indeplinita, aceste persoane vor fi obligate sa plateasca in Romania impozit asupra veniturilor realizate din orice sursa, atat din Romania cat si din afara Romaniei.

Anterior, deveneau rezidenti si trebuiau sa plateasca impozit in Romania pentru toate veniturile realizate din strainatate doar dupa ce timp de trei ani era indeplinita una dintre cele doua conditii mentionate anterior.  

Prin exceptie, nu vor datora in Romania impozit pe venit pentru veniturile realizate din strainatate persoanele fizice care sunt rezidente in state cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, chiar daca aceste persoane indeplinesc una dintre cele doua conditii de rezidenta mentionate anterior. Pentru a nu i se impozita veniturile realizate din strainatate, persoana fizica trebuie sa detina un certificat de rezidenta fiscala.    

Persoana fizica rezidenta roamana, cu domiciliul in Romania, care dovedeste schimbarea rezidentei intr-un stat cu care Romania nu are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri, este obligata in continuare la plata impozitului pe veniturile obtinute din orice sursa, atat din Romania cat si din afara Romaniei, pentru anul calendaristic in care are loc schimbarea rezidentei precum si in urmatorii 3 ani caledaristici.

ü  s-a modificat baza de calcul asupra careia se calculeaza impozitul cu retinere la sursa de 10%; astfel, pentru veniturile din activitati independente pentru care platitorul are obligatia retinerii impozitului de 10%, impozitul retinut se va calcula asupa veniturilor brute minus contributiile sociale obligatorii platite.

Intra in aceasta categorie veniturile din drepturi de autor si alte drepturi de proprietate intelectuala, veniturile din conventii/contracte civile incheiate potrivit Codului civil, veniturile din expertiza contabila si tehnica, judiciara si extrajudiciara. Atentie, aceasta prevedere se aplica doar in cazul in care impozitul retinut este 10%. In cazul in care beneficiarul venitului opteaza pentru impozitare finala, cota de 16% ce trebuie retinuta de catre platitor se aplica asupra venitului brut, fara ca baza de impozitare sa se diminueze si cu contributiile sociale obligatorii platite.     

ü  au fost eliminate fisele fiscale, ele fiind inlocuite de o noua declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pe fiecare beneficiar de venit (cel mai probabil acest nou formular va fi ceva similar cu declaratia 205).

Totusi, la solicitarea contribuabilului, platitorul de venit este obligat sa ii elibereze acestuia un document din care sa reiasa datele de identificare ale contribuabilului, venitul realizat in cursul anului, deducerile persoanel acordate, impozitul calculat si retinut. Acest document nu reprezinta un formular tipizat.

Aceste prevederi se vor aplica pentru veniturile realizate incepand cu 1 ianuarie 2012. Pentru anul 2011 se vor depune in continuare fise fiscale pana in ultima zi a lunii februarie.

ü  s-a modificat termenul de depunere a declaratiei anuale de venit realizat, noul termen de depunere fiind 25 mai a anului urmator celui de realizare a veniturilor (este vorba despre declaratia ce trebuie depusa pentru veniturile din activitati independente, venituri din cedarea folosintei bunurilor si venitri din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si operatiunile de vanzare – cumparare de valuta la termen, pe baza de contract). Anterior termenul de depunere era 15 mai.

Tot pana la 25 mai vor depune declaratia de venit realizat si persoanele fizice care realizeaza venituri din strainatate.

ü  s-a modificat termenul de depunere al declartiei 205 – Platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa a impozitelor au obligatia sa depuna o declaratie privind calcularea si retinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit la organul fiscal competent, pana in ultima zi a lunii februarie a anului curent pentru anul expirat. Practic declaratia 205 se va depune pana in ultima zi a lunii februarie de catre toti platitorii de venituri cu regim de retinere la sursa, indiferent daca impozitul retinut este 10% sau 16%.

IV.           Impozit pe nerezidenti

ü  declaratia privind impozitul calculat si retinut pentru fiecare beneficiar de venit va trebui depusa pana in ultima zi a lunii februarie pentru anul precedent; anterior termenul de depunere era 30 iunie.

ü  sunt scutite de impozit veniturile obtinute de persoane fizice nerezidente ca urmare a participarii in alt stat la un joc de noroc, ale carui fonduri sau castiguri provin din Romania.

V.            TVA

  a fost eliminata obligatia de a se colecta TVA anaul pentru prestarile de servicii care determina decontari sau plati succesive, cum sunt serviciile de constructii-montaj, consultanta, cercetare, expertiza si alte servicii similare pentru care nu se emiteau situatii de lucrari cel putin o data pe an. Astfel, potrivit modificarilor, serviciile vor fi considerate efectuate doar la data la care vor fi emise situatiile de lucrari, rapoartele de lucru sau alte doocumente similare dupa caz, in functie de prevederile contractuale, la data acceptarii acestora de catre beneficiari, chiar daca perioada de decontare depaseste un an.  

ü  s-a modificat termenul de depunere a declaratiei recapitulative (formular 390) privind achizitiile/ livrarile intracomunitare de bunuri si prestarile de servicii intracomunitare; astfel, declaratia se va depune pana pe 25 a lunii urmatoare celei in care TVA-ul a devenit exigibil. Anterior aceasta  declaratie se depunea pana pe data de 15 a lunii urmatoare; Aceste prevederi se vor aplica incepand cu declaratiile aferente lunii august 2011.

VI.           Impozite si taxe locale

ü  s-a majorat limita in care consiliul local sau consiliul general poate stabili impozitul pentru cladirile care nu au fost reevaluate. Astfel, pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultmimii 3 ani, anteriori anului fiscal de referinta, impozitul poate fi stabilit intre10% si 20% iar pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 5 ani impozitul poate fi stabilit intre 30% si 40%. Anterior impozitul putea fi stabilit intre 5% si 10% pentru cladirile care nu au fost reevaluate in ultimii 3 ani.

ü  pentru cladirile cu destinatie turistica ce nu functioneaza in cursul unui an calendaristic cota de impozit este de minimum 5% din valoarea de inventar a cladirii, fiind stabilita prin hotarare a consiliului local. Prin exceptie, aceasta prevedere nu se aplica structurilor care au autorizatie de construire in perioada de valabilitate, daca au inceput lucrarile in termen de cel mult 3 luni de la data emiterii autorizatiei de construire. 

ü  Impozitul pe cladiri si impozitul pe terenurile acestora se reduc cu 50% pentru acele imobile situate pe litoralul Marii Negre detinute de persoane juridice si care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice pe o durata de minimum 6 luni in cursul unui an calendaristic;

ü  a fost abrogata prevederea potrivit careia persoanele fizice care au in proprietate mai multe cladiri nu ar mai fi datorat un impozit majorat pentru cea de-a doua cladire si urmatoarele incepand cu 1 ianuarie 2012 precum si majorarea impozitului pentru autoturismele cu capacitate cilindrica mai mare de 2.000 cm3;

ü  s-a modificat cota taxei hoteliere. Astfel, pentru sederea intr-o unitate de cazare, consiliul local instituie o taxa hoteliera in cota de 1% din valoarea totala a cazarii/tariful de cazare pentru fiecare zi de sejur a turistului, care se incaseaza de persoanele juridice prin intermediul carora se realizeaza cazarea, o data cu luarea in evidenta a persoanelor cazate. Anterior cota putea fi stabilita de consiliul local intre 0,5% si 5% si putea varia in functie de clasa cazarii in hotel in statiunile turistice.

Modificari O.U.G. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata

ü  pe perioada esalonarii la plata, penalitatile de intarziere, precum si un procent de 50% din majorarile de intarziere, aferente obligatiilor fiscale esalonate, se amana la plata prin decizie care se comunica contribuabilului odata cu decizia de esalonare la plata. In cazul in care se respecta toate conditiile pentru mentinerea esalonarii (ratele se achita conform graficului de plata iar datoriile curente se achita in termenul legal), aceste penalitati de intarziere, precum si majorari de intarziere amanate la plata se vor anula.

Practic contribuabilii care au beneficiat de esalonarea la plata a datoriilor vor beneficia si de o reducere cu 50% a majorarilor/dobanzilor de intarziere calculate pana la data acordarii esalonarii si de anularea in totalitate a penalitatilor de intarziere. Aceasta prevedere li se a aplica si celor care au in derulare o esalonare la data intrarii in vigoare a modificarilor.

Atentie insa, daca debitul a fost achitat inainte de esalonare iar contribuabilul cere esalonarea la plata doar pentru dobanzile de intarziere, majorarile si penalitatile calculate pentru acesta, nu se poate beneficia de anularea penalitatilor si a 50% din majorari.

Aceste modificari vor intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii in M.O. a prezentei ordonante, adica incepand cu 17 septembrie 2011.

ü  s-a introdus posibilitatea ca si asocierile fara personalitate juridica sa poata beneficia de esalonarea la plata a dataoriilor; acestea sunt asimilate din punct de vedere al obligatiilor, persoanelor juridice.

Modificari O.U.G. nr. 64/2009 privind gestionarea financiara a instrumentelor structurale si utilizarea acestora pentru obiectivul convergenta

ü  toate societatile comerciale care au calitatea de furnizori de formare profesionala si care sustin cursuri autorizate de CNFPA cu finantare din fonduri europene vor putea solicita la autoritatea de management sau la buget (depinde de unde au finantarea) rambursarea TVA-ului pentru cheltuielile eligibile dn proiect, indiferent daca acestea sunt sau nu platitoare de TVA.

Alte modificari

  S-a introdus posibilitatea anularii penalitatilor de intarziere si a majorarilor datorate pentru obligatiile fiscale restante la 31 august 2011.

Astfel, penalitatile de intarziere se anuleaza sau se reduc, astfel:

Aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si pentru o cota de 50% din majorarile de intarziere, reprezentand componenta de penalitate a acestora, aferente obligatiilor fiscale stinse prin plata sau compensare.

 Exceptand situatiile unde se mentioneaza in mod expers, prezentele modificari intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2012.

« Arhiva noutati legislative