Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 626/02.09 - Ordonanta nr. 29/2011 din 31/08/201 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscal

Principalele modificari se refera la:

 

a)    nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiei 390amenda este de la 1.000 la 5.000 lei; aceasta inseamna ca s-a eliminat amenda de 2% din valoarea nedeclarata insa inseamna si ca se va plati amenda in cazul in care se omite depunerea declaratiei in termen pentru serviciile intracomunitare primite/prestate;

b)    depunerea de declaratii recapitulative incorecte ori incompleteamenda este de la 500 la 1.500 lei. Atentie, aceasta inseamna ca se sanctioneaza inclusiv rectificarile pentru servicii!!!

 Contravenientul are posibilitatea achitarii in termen de 48 de ore a jumatate din minimul amenzii.

 Nu se sanctioneaza contraventional:

 Aceste prevederi sunt aplicabile faptelor constatate dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante, cu exceptia faptelor savarsite in legatura cu serviciile intracomunitare. In ceea ce priveste serviciile intracomunitare, amenzile se aplica faptelor savarsite dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante. Practic se primeste amenda doar pentru rectificarea declaratiei care avea termen de de depunere dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante.

De asemenea, in cazul in care s-a omis depunerea unei declartii pentru achizitii intracomunitare de bunuri inainte de intrarea in vigoare a ordonantei iar acest lucru s-a constatat dupa data intrarii in vigoare a modificarilor, amenda ce va fi platita este cea de 1.000 – 5.000 lei, nu de 2% din suma nedeclarata. 

  

In cazul in care suma platita nu acopera obligatiile fiscale datorate unui buget sau fond, distribuirea in cadrul fiecarui buget sau fond se va face in urmatoarea ordine:

    a) pentru toate impozitele si contributiile cu retinere la sursa;

    b) pentru toate celelalte obligatii fiscale principale;

    c) pentru obligatiile fiscale accesorii aferente obligatiilor prevazute la lit. a) si b)

Aceste prevederi vor intra in vigoare incepand cu 1 octombrie 2011.

 

De asemenea, notiunea de sediu secundar include si un santier de constructii, un proiect de constructie, ansamblu sau montaj ori activitati de supervizare legate de acestea, numai daca santierul, proiectul sau activitatile dureaza mai mult de 6 luni. Orice sediu secundar asa cum este definit mai sus, trebuie declarat la organele fiscale in termen de 30 de zile de la infiintare. Nu trebuie insa sa se declare potrivit acestor prevederi sediile secundare care se inregistreaza fiscal (cele unde lucreaza minimum 5 salariati). Atentie, amenda pentru nedeclararea sediilor secundare este intre 1.000 si 5.000 lei pentru persoanele juridice si intre 500 si 1.000 lei pentru persoanele fizice.

 

Astfel, actul administrativ fiscal trebuie sa se comunice prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

In cazul in care nu a fost posibila aceasta modalitate de comunicare, actul administrativ fiscal se poate  comunica utilizand cel putin unul dintre urmatoarele mijloace:

In cazul in care nici aceste modalitati de comunicare nu au putut fi folosite, comunicarea actului administrativ fiscal se poate realiza prin publicitate (afisare la sediul organului fiscal si, daca este cazul, pe pagina de internet a acestuia).

Aceste prevederi se aplica si actelor de executare silita si altor acte emise de organele fiscale daca legea nu prevede altfel.  

Actul administrativ fiscal ce nu a fost comunicat potrivit acestor prevederi nu este opozabil contribuabilului si nu produce efecte juridice.

  

Declararea contribuabililor inactivi, precum si reactivarea acestora, se face de catre organul fiscal, prin decizie, emisa conform competentelor si procedurii stabilite prin ordin ANAF, care se comunica contribuabilului.

Ori de cate ori se constata ca un contribuabil a fost declarat inactiv din eroare, organul fiscal emitent anuleaza decizia de declarare a contribuabilului ca inactiv, cu efect pentru viitor si pentru trecut.

ANAF organizeaza evidenta contribuabililor declarati inactivi/reactivati in cadrul Registrului contribuabililor inactivi/reactivati care contine:

Registrul contribuabililor inactivi/reactivati este public si se va afisa pe site-ul ANAF.

 

Inscrierea in registru se face de catre organul fiscal emitent, dupa comunicarea deciziei de declarare in inactivitate/reactivare, in termen de cel mult 3 zile de la data comunicarii.

Decizia de declarare in inactivitate/reactivare produce efecte fata de terti de la data inscrierii in registrul contribuabililor declarati inactivi.

Astfel, activitatea de declarare a contribuabililor inactivi a fost descentralizata, nemaifiind necesar un Ordin ANAF care sa fie publicat pe site si care sa intre in vigoare in termen de 15 zile de la afisare.

Practic, din momentul publicarii in registru nu mai sunt luate in considerare de catre autoritatile fiscale tranzactiile derulate cu acel contribuabil. 

Avand in vedere ca fiecare organ fiscal va putea completa in registru starea contribuabilului, fara sa mai existe un termen initial de afisare/comunicare, acest registru ar trebui consultat in timp real de catre companiile care nu doresc sa aiba probleme privind deducerea TVA-ului sau a cheltuielii. 

 

Contribuabilii declarati inactivi se reactiveaza daca indeplinesc, cumulativ, urmatoarele conditii:

 

Astfel, termenele de prescriptie se intrerup:

 Termenele de prescriptie se suspenda:

 

Prin exceptie de la regulile generale, platitorul de venit poate solicita atribuirea codului de identificare fiscala (NIF) pentru persoanele fizice care nu detin cod numeric personal si care realizeaza numai venituri supuse regulilor de impunere la sursa iar impozitul retinut este final. Atribuirea codului de identificare fiscala se face pe baza cererii depuse de solicitant.

 

Alte modificari si completari:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totusi, suspendarea executarii silite prin poprire bancara are ca efect incetarea indisponibilizarii sumelor viitoare provenite din incasarile zilnice in conturile in lei si in valuta, incepand cu data si ora comunicarii catre institutiile de credit a adresei de suspendare a executarii silite prin poprire;

 

 

Cu cateva exceptii mentionate expres, aceste modificari intra in vigoare in termen de 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial a prezentei ordonante.

« Arhiva noutati legislative