Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 593/20.08 - Ordin nr. 2160/2010 din 17/08/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind solutionarea plangerilor prealabile formulate impotriva proceselor-verbale de control financiar incheiate in baza Legii nr. 30/1991 privind organi

Impotriva procesului-verbal de control financiar se poate formula plangere prealabila in termen de 30 de zile de la data comunicarii actului administrativ fiscal. Aceasta plangere se va formula de catre contestatar in scris si va cuprinde:

Plangerea prealabila nu poate avea ca obiect alte sume şi masuri decat cele stabilite prin actul atacat.

Contestatorul poate depune in dovedirea plangerii formulate acte care nu au fost avute in vedere de organul de control financiar.

 Atentie, introducerea plangerii prealabile nu suspenda executarea actului atacat.

Contestatorul poate renunta la plangerea prealabila, pana la solutionarea acesteia printr-o cerere de renuntare depusa in acest sens, organul de solutionare comunicand contestatorului decizia prin care se ia act de renuntarea la plangere. Totusi, prin renuntarea la plangere nu se pierde dreptul contestatorului de a inainta o noua plangere in interiorul termenului general de depunere a acesteia.

Pentru solutionarea plangerii prealabile se va emite o decizie, aceasta fiind definitiva in sistemul cailor administrative de atac insa poate fi atacata de catre contestator, la instanta judecatoreasca de contencios administrativ competenta, in conditiile legii.

Analiza plangerii prealabile se face in raport de sustinerile partilor, de dispozitiile legale invocate de acestea şi de documentele existente la dosarul cauzei, solutionarea plangerii fiind facuta in limitele sesizarii. Pentru lamurirea cauzei organul de solutionare competent poate solicita directiilor de specialitate din cadrul ANAF şi M.F.P. puncte de vedere.

Prin solutionarea plangerii prealabile nu se poate crea o situatie mai grea contestatorului in propria cale de atac.

« Arhiva noutati legislative