Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 59/26.01 - Ordin nr. 75/2010 din 21/01/2010 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) "Decont special de taxa pe valoarea adaugata"

  Noul formular de decont se utilizeaza incepand cu declararea obligatiilor fiscale aferente lunii ianuarie 2010 si se depune de catre persoanele impozabile neinregistrate in scopuri de TVA precum si de catre persoanele neimpozabile numai pentru perioadele in care ia nastere exigibilitatea taxei.

 Operatiunile pentru care trebuie depus acest decont sunt:

 Rubricile referitoare la achizitiile intracomunitare de bunuri taxabile si achizitiile de servicii intracomunitare se completeaza doar de catre persoanele inregistrate in scopuri de TVA conform art. 1531 din Codul fiscal.

Atentie, in cazul achizitiilor de bunuri, mijloace de transport noi si produse accizabile se declara inclusiv sumele inscrise in facturile primite pentru plati de avansuri partiale, chiar daca achizitia inca nu a avut loc.

Pentru a evita orice neconcordanta intre livrarile intracomunitare de bunuri, scutite de TVA in statul membru de origine, si achizitiile intracomunitare, evidentiate in decontul special de TVA si in declaratia recapitulativa pentru achizitii intracomunitare, in statul membru de destinatie, momentul exigibilitatii taxei intervine in a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a avut loc faptul generator, respectiv livrarea. In cazul in care a fost emisa o factura pentru livrarea respectiva, inclusiv in cazul facturilor pentru incasarea de avansuri partiale, exigibilitatea taxei intervine la data emiterii acestei facturi cu conditia ca data facturii sa fie inainte de data de 15 a lunii urmatoare lunii in care a avut loc livrarea.

Formularul se depune dupa cum urmeaza:

« Arhiva noutati legislative