Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 587/19.08 - Ordin nr. 1918/2011 din 25/07/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic

Potrivit  noilor prevederi, completarea si transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor se poate face intern, de catre una sau mai multe persoane nominalizate de angajator prin decizie scrisa sau extern, prin incheierea de contracte de prestari de servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca, care isi desfasoara activitatea cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

In cazul externalizarii serviciului de completare a REVISAL, angajatorii au obligatia de a informa in scris ITM-ul despre incheierea contractului cu prestatorul de servicii.

Informarea ITM-ului trebuie sa se faca in termen de maximum 3 zile lucratoare de la data incheierii contractului de prestari de servicii si va consta intr-o adresa intocmita de angajator, care va cuprinde:

In cazul incetarii sau rezilierii contractului de prestari de servicii, angajatorul va comunica I.T.M. acest fapt cel mai tarziu la data incetarii sau a rezilierii, pentru a se putea elibera o noua parola angajatorului.

 

Atentie, nu uitati ca in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a Hotararii 500/2011, adica pana cel tarziu 30 octombrie 2011, angajatorii au obligatia sa completeze in REVISAL informatiile referitoare la salariu, sporuri si cuantumul acestora pentru contractele individuale de munca deja inregistrate in REVISAL pana la aceasta data. Prin salariu se intelege salariul de baza lunar brut stipulat in contractul individual de munca.

« Arhiva noutati legislative