Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 542/03.08 - Hotarare nr. 791/2010 din 02/08/2010 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, precum si pentru aprobarea Norme

Potrivit precizarilor, activitatile desfasurate in mod independent, in conditiile legii, care genereaza venituri din profesii libere, precum si drepturile de autor si drepturile conexe definite potrivit prevederilor Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, nu pot fi reconsiderate ca fiind activitati de natura dependenta.

 

Au fost definite veniturile de natura profesionala ca fiind veniturile realizate de o persoana fizica din orice alte activitati decat cele definite ca fiind dependente potrivit Codului fiscal, activitati desfasurate de persoanele fizice in afara unei relatii de angajare.

Nu constituie venituri de natura profesionala urmatoarele:

 

Persoanele asigurate in alte sisteme, neintegrate sistemului public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cat si persoanele care au calitatea de pensionari ai sistemului public de pensii nu datoreaza conributiile de asigurari sociale prevazute la art. III din ordonanta de urgenta.

 

Contributiile individuale de asigurari sociale, de asigurari pentru somaj si de asigurari sociale pentru sanatate prevazute la art. III din ordonanta sunt datorate de:

Aceste contributii nu sunt datorate de catre persoanele care, pe langa veniturile de natura salariala, realizeaza si venituri de natura profesionala in mod ocazional.

 

Cotele contributiilor individuale sunt cele prevazute de lege pentru contributia individuala de asigurari sociale, pentru contributia individuala de asigurari pentru somaj, precum si pentru contributia de asigurari sociale de sanatate.

Baza de calcul a contributiilor pentru asigurarile sociale si pentru asigurarile pentru somaj o constituie:

 

Pentru asigurarile sociale de sanatate baza lunara de calcul a contributiei o constituie cuantumul net al veniturilor de natura profesionala realizate lunar, determinat ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile aferente realizarii venitului, care este limitat la echivalentul a 5 salarii medii brute pe economie si nu poate fi mai mic decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia. Aceasta contributie se plateste de persoana care realizeaza veniturile la termenele stabilite prin Legea nr. 95/2006.

Salariul mediu brut pe economie este salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat, pentru anul 2010 fiind de 1.836 lei.   

 

Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala cu caracter repetitiv au obligatia de a depune cate o declaratie privind asigurarea in sistemul public de pensii, in sistemul asigurarilor pentru somaj, respectiv de a incheia contracte de asigurare in sistemul de asigurari sociale de sanatate.

Declaratiile de asigurare se depun o singura data, pana la data de 25 a lunii pentru luna anterioara in care s-au realizat venituri de natura profesionala, la casa teritoriala de pensii si, dupa caz, la agentia pentru ocuparea fortei de munca judeteana sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a persoanelor asigurate. Persoanele asigurate au obligatia de a actualiza declaratiile de asigurare in termen de 14 zile lucratoare de la data modificarii cuantumului veniturilor de natura profesionala, prin depunerea unei noi declaratii, care sa ateste cuantumul veniturilor de natura profesionala realizate pe fiecare sursa de venit.

In lunile in care nu realizeaza venituri de natura profesionala, persoanele asigurate au obligatia de a notifica acest fapt casei teritoriale de pensii, precum si agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a acestora.

 

Persoanele care realizeaza venituri de natura profesionala in mod ocazional depun declaratiile de asigurare ori de cate ori realizeaza venituri de natura profesionala, pana la data de 25 a lunii pentru luna anterioara in care au realizat aceste venituri.

 

Declaratiile constituie titluri de creanta si devin titluri executorii la data la care creantele bugetare sunt scadente conform legii. Termenele de declarare constituie si termene de plata a contributiilor individuale. Pentru neachitarea contributiilor la termenele scadente se datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere, in conditiile legii.

 

Plata contributiilor individuale se efectueaza in contul bugetului asigurarilor sociale de stat, in contul bugetului asigurarilor pentru somaj, precum si in contul bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Perioadele pentru care s-au platit contributiile constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, precum si in sistemul asigurarilor pentru somaj, stagiul de cotizare stabilindu-se prin aplicarea asupra perioadei de cotizare a raportului dintre cota de contributie individuala de asigurari sociale si cota de contributie de asigurari sociale aprobata pentru locurile de munca in conditii normale.

 

In situatia in care nu se mai realizeaza venituri de natura profesionala, persoanele au obligatia de a notifica acest fapt casei teritoriale de pensii, precum si agentiei pentru ocuparea fortei de munca judetene sau a municipiului Bucuresti din raza de domiciliu sau de resedinta a acestora, in termen de 3 zile lucratoare de la data intervenirii acesteia. Calitatea de asigurat inceteaza cu data de intai a lunii urmatoare celei in care s-a efectuat plata contributiilor individuale.

 

Necomunicarea datelor si informatiilor solicitate in scris de casele de pensii sau de agentiile pentru ocuparea fortei de munca ori comunicarea de date si informatii incomplete sau eronate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 la 600 lei.

De asemenea, nedepunerea la termen a declaratiilor de asigurare sau neactualizarea declaratiilor in termen de 14 zile lucratoare constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 2.500 lei a 5.000 lei.

« Arhiva noutati legislative