Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 533/30.07 - Ordin nr. 1856/2010 din 19/07/2010 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului economiei si finantelor si al ministrului justitiei nr. 1.706/1.889/C/2008 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal

Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal se declara de catre notarii publici integral, prin formularul 100, ca venit la bugetul de stat, lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a fost calculat si incasat, potrivit legii.

Plata impozitului pe venituri din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal realizat prin alta procedura decat cea notariala sau in cazul rectificarii impozitului ca urmare a unor erori ori omisiuni in calcularea si incasarea sa de catre notarii publici se efectueaza, pe baza deciziilor de impunere emise de organele fiscale, in contul 20.03.01.18 „Veniturile bugetului de stat – Impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, deschis la unitatile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale care intocmesc decizia de impunere, pe codul de identificare fiscala al platitorului.

 

« Arhiva noutati legislative