Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 498/13.07 - Hotarare nr. 237/2011 din 15/06/2011 privind aprobarea cotizatiilor si tarifelor pentru membrii Camerei Auditorilor Financiari din Romania si pentru stagiarii in activitatea de audit financiar

Prezenta Hotarare aproba cotizatiile si tarifele pentru membrii CAFR.  

Cotizatiile fixe anuale se platesc pana la data de 31 ianuarie a fiecarui an si se stabilesc dupa cum urmeaza:

 

Cotizatiile variabile anuale se calculeaza prin aplicarea unei singure cote procentuale asupra totalului onorariilor, in functie de marimea acestora, astfel:

 

Cotizatia variabila se achita in avans in cursul anului pana la data de 30 septembrie pentru veniturile realizate de la inceputul anului si pana la 30 iunie, diferenta urmand sa fie achitata pana la 31 martie anul urmator.

Totalul onorariilor la care se va aplica procentul de calcul pentru cotizatia variabila se calculeaza insumand onorariile obtinute din activitatea de audit financiar cu onorariile obtinute din activitatea de audit intern, precum si cu alte onorarii obtinute din exercitarea profesiei de auditor financiar (cum ar fi, de exemplu, dar fara sa se limiteze la: auditul programelor finantate din fonduri provenite de la Uniunea Europeana, PHARE, alte organizatii; auditul situatiilor financiare ale cooperativelor de credit; audit de conformitate privind obligatiile din contractele de privatizare a societatilor comerciale potrivit solicitarilor Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului; rapoarte de revizuire cu scop limitat; asistenta in vederea retratarii situatiilor financiare; organizarea de cursuri de specialitate; servicii de consultanta si alte lucrari care necesita calitatea de auditor financiar) pentru perioada de raportare.

« Arhiva noutati legislative