Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 483/07.07 - Ordin nr. 2234/2011 din 29/06/2011 pentru aprobarea Sistemului de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici

Prezentul ordin aproba aproba sistemul de raportare contabila la 30 iunie 2011 a operatorilor economici.

Potrivit legii, vor intocmi raportari contabile la 30 iunie 2011 doar operatorii economici care in exercitiul financiar precedent au inregistrat o cifra de afaceri peste echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro.

Echivalentul in lei al cifrei de afaceri se determina prin utilizarea cursului de schimb valutar comunicat de B.N.R., valabil la data incheierii exercitiului financiar precedent.

Practic, in 2011 vor intocmi si depune raportari contabile la 30 iunie doar companiile care la sfarsitul anului 2010 au inregistrat o cifra de afaceri peste 149.968 lei (35.000 euro x 4,2848). Atentie, companiile infiintate in anul 2010 nu vor recalcula cifra de afaceri inregistrata in 2010 ci se vor raporta strict la cifra de afaceri realizata la sfarsitul anului, indiferent de luna in care acestea au fost infiintate.

 

Entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic verifica incadrarea in criteriul privind cifra de afaceri pe baza indicatorilor determinati conform ultimelor situatii financiare anuale, respectiv a balantei de verificare incheiate la finele ultimului exercitiu financiar, utilizându-se cursul de schimb valutar comunicat de B.N.R., valabil la data incheierii exercitiului financiar respectiv.

In acest caz, datele ce trebuie raportate sunt cele inregistrate la la 1 ianuarie 2011 si 30 iunie 2011 in cazul situatiei activelor si datoriilor si cele inregistrate in perioada 1 ianuarie 2010-30 iunie 2010, respectiv 1 ianuarie 2011-30 iunie 2011 in cazul contului de profit si pierdere.

 

Prevederile privind intocmirea raportarilor contabile semestriale se aplica si subunitatilor inregistrate in România care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, indiferent de exercitiul financiar ales.

 

Raportarile contabile la 30 iunie 2011 se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice pâna cel mai târziu la data de 16 august 2011, pe suport magnetic, impreuna cu raportarile contabile listate cu ajutorul programului de asistenta, semnate si stampilate, potrivit legii. Raportarile contaile ce trebuie depuse se compun din:

Operatorii economici care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pâna la 30 iunie 2011, cei care in tot semestrul I 2011 s-au aflat in inactivitate temporara, precum si persoanele juridice care se afla in curs de lichidare, potrivit legii, nu intocmesc raportari contabile la 30 iunie 2011.

« Arhiva noutati legislative