Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 47/19.01 - Ordin nr. 50/2011 din 10/01/2011 pentru reglementarea modalitatii de plata si recuperare a cheltuielilor de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva persoanelor care ocupa sau au ocupat functii de demnitate publica, inalti functionari publici, functionari publici si personal contractual in cadrul Ministerului Finantelor Publice, al A.N.A.F. si al unitatilor aflate in subordinea acesteia

Prezentul ordin stabileste modaliatatea de recuperare a cheltuielilor de judecatat ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva persoanelor care ocupa sau au ocupat functii de demnitate publica in cadrul Ministerului de Finante, al ANAF sau in alte unitati aflate in subordinea acestora.

Potrivit O.U.G. nr. 46/2009, persoanele care ocupa sau au ocupat functii de demnitate publica, inaltii functionari publici, functionarii publici si personalul contractual din cadrul Ministerului Finantelor Publice si al A.N.A.F. nu raspund civil sau penal, dupa caz, pe perioada cat isi desfasoara activitatea, decat daca instantele judecatoresti constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre acestia cu vinovatie, constand in culpa grava sau grava neglijenta, a oricarui act ori fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor ce le revin.

Cheltuielile de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva acestor persoane vor fi suportate de catre ordonatorul de credite, potrivit procedurii stabilite de prezentul ordin.

« Arhiva noutati legislative