Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 426/17.06 - Hotarare nr. 603/2011 din 08/06/2011 pentru aprobarea Normelor privind supravegherea de catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale

Prezentele norme reglementeaza modul de supraveghere si control al punerii in aplicare de catre entitatile supravegheate de Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a sanctiunilor internationale instituite prin actele prevazute la art. 1 din O.U.G. nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale cu modificarile si completarile ulterioare.

Intra sub incidenta prezentelor norme urmatoarele categorii de persoane fizice si juridice:

 

Potrivit normelor Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor trebuie sa asigure de urgenta publicitatea prevederilor actelor care instituie sanctiuni internationale obligatorii in Romania, prin afisarea lor pe pagina de internet proprie – www.onpcsb.ro si trebuie sa monitorizeze si sa controleze respectarea prevederilor legislatiei de catre persoanele prevazute mai sus.  

 

Persoanele care intra sub incidenta prezentelor norme au obligatia de a transmite, de indata, Ministerului Finantelor Publice – ANAF si Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor spre instiintare rapoarte privind fondurile si/sau resursele economice aflate in posesia ori sub controlul clientelei, ce fac obiectul unor sanctiuni internationale, sau care apartin ori se afla sub controlul unor persoane desemnate.

Rapoartele se vor transmite in forma prevazuta in Normele privind mecanismul de transmitere catre Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor a rapoartelor prevazute la art. 18 din ordonanta de urgenta, ce vor fi aprobate prin decizie a Plenului Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor si vor fi publicate in Monitorul Oficial.

 

La solicitarea motivata a Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, in calitate de autoritate de supraveghere, persoanele ce intra sub incidenta prezentelor norme au obligatia de a pune la dispozitie, de indata, orice date si informatii suplimentare, relevante, conform solicitarii primite, obligatia de confidentialitate neputand fi invocata. Neconformarea se sanctioneaza cu amenda de la 2.000 lei la 5.000 pentru persoanele fizice si cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele juridice.

 

Totodata persoanele care intra sub incidenta prezentelor norme TREBUIE SA APLICE MASURILE DE CUNOASTERE A CLIENTELEI prevazute in Hotararea Guvernului nr. 594/2008. Neconformarea constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 lei la 10.000 lei pentru persoanele fizice si cu amenda de la 10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.

« Arhiva noutati legislative