Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 36/14.01 - Ordin nr. 11/2011 din 07/01/2011 pentru aprobarea modelului si continutului formularului "Declaratie privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere" si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia

Prezentul Ordin aproba formularul „Declaratie privind situatia contractelor incheiate si/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere”.  Aceasta declaratie se va completa si se va depune trimestrial, pana pe data de 25 a lunii urmatoare trimesrului de raportare de catre operatorii economici care au preluat responsabilitatea indeplinirii obiectivelor anuale de colectare a deseurilor de ambalaje prevazuti la art. 16 alin. (2) lit. b) din H.G. nr. 621/2005.  

In aceasta raportare se vor mentiona toate contractele incheiate cu operatorii economici care introduc pe piata nationala bunuri ambalate si ambalaje de desfacere, avand ca obiect transferarea responsabilitatii obiectivului anual de gestionare a deseurilor de ambalaje.

Pentru contractele aflate in derulare la data scadenta raportarii se va completa numai rubrica „Data incheierii contractului”.

In cazul in care raportarea a fost intocmita eronat, situatia initiala poate fi rectificata prin depunerea unei declaratii rectificative care inlocuieste declaratia depusa initial.

« Arhiva noutati legislative