Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 300/02.05 - Ordin nr. 1930/1439/2011 din 29/04/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

Prezentele norme aduc precizari privind completarea si transmiterea registrului de evidenta a zilierilor.

Registrul de evidenta a zilierilor se achizitioneaza la cerere, contra cost, de la inspectoratele teritoriale de munca.

Beneficiarii de lucrari care au infiintate sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, carora le-au delegat competenta de a incheia raporturi juridice cu zilieri, pot delega acestora si competenta conducerii, completarii si transmiterii catre inspectoratele teritoriale de munca a copiei registrului de evidenta a zilierilor. Delegarea competentei se face printr-o decizie a administratorului, numindu-se persoana responsabila cu organizarea si conducerea registrului.   

Registrul se pastreaza la sediul beneficiarului de lucrari si/sau, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei, punctului de lucru sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica.

Beneficiarul de lucrari va transmite lunar, pana pe data de 5 a lunii urmatoare, catre inspectoratul teritorial de munca o copie a registrului continand inregistrarile din luna precedenta, certificata „conform cu originalul”.

 

Potrivit normelor, inscrierea datelor in registru se face numai cu cerneala sau pasta albastra, la completarea registrului nefiind admise spatii libere, stersaturi sau prescurtari. Numele zilierilor, cuprinzand si initiala tatalui, precum si al beneficiarilor trebuie completate cu majuscule, singurele prescurtari admise fiind cele referitoare la forma de organizare a societatii. Orice modificare a datelor inscrise se face prin taierea cu o linie orizontala cu cerneala sau pasta rosie si prin inscrierea datelor corecte tot cu cerneala sau pasta rosie, lasandu-se vizibila inscrierea anterioara si prin aplicarea stampilei si semnaturii beneficiarului de lucrari.

 

In ceea ce priveste impozitul de 16% datorat, venitul realizat de zilieri sub forma remuneratiei zilnice pe fiecare beneficiar de lucrari reprezinta venit asimilat salariului. Atentie, acest lucru inseamna ca impzitul trebuie declarat ca fiind impozit pe veniturile din salarii, fiind cumulat cu impozitul declarat pentru salariatii proprii din declaratia 112.

Plata impozitului la bugetul de stat se face pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc venituri zilierilor.

« Arhiva noutati legislative