Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 278/28.04 - Ordonanta de urgenta nr. 39/2010 din 21/04/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

  Acest act normativ prevede o reducere a dobanzilor de intarziere pentru sumele datorate de catre contribuabili la buget, de la 0,1% la 0,05%, pentru fiecare zi de intarziere. Desi aparent acest lucru este in favoarea contribuabilului, aceasta masura vine la pachet cu o alta masura care prevede instituirea unor penalitati de intarziere datorate in cazul in care contribuabilii platesc obligatiile fiscale dupa trecerea a 30 de zile de la scadenta acestora.

Nivelul penalitatii de intarziere se stabileste astfel:

o    daca stingerea se realizeaza in primele 30 de zile de la scadenta, nu se datoreaza si nu se calculeaza penalitati de intarziere pentru obligatiile fiscale principale stinse;

o    daca stingerea se realizeaza in urmatoarele 60 de zile, nivelul penalitatii de intarziere este de 5 % din obligatiile fiscale principale stinse;

o    daca perioada de neachitare depaseste termenul de 90 de zile, penalitatea va ajunge la 15% din obligatiile fiscale principale stinse.

Penalitatea de intarziere nu inlatura obligatia de plata a dobanzilor si este calculata la soldul creantei neachitate, in procent fix (nu este anuala), indiferent daca acea creanta este achitata in anul in care este inregistrata sau in anii urmatori.

Aceste prevederi vor intra in vigoare incepand cu 1 iulie 2010, pana la aceasta data fiind percepute in continuare majorari de intarziere de 0,1% pe zi, fara sa se datoreze si penalitati de intarziere.

Atentie insa ca, in termen de 30 zile de la data intrarii in vigoare, practic incepand cu 1 august 2010, se vor datora penalitati de intarziere si pentru celelalte creante neachitate de catre contribuabil la buget, inregistrate anterior intrarii in vigoare a prezentei OUG.

In ceea ce priveste neachitarea la termen a obligatiilor de plata datorate bugetelor locale, potrivit noilor prevederi, contribuabilii vor datora majorari de intarziere de 2% din cuantumul obligatiei neachitate la scadenta, calculate pentru fiecare luna sau fractiune de luna, incepand cu ziua imediat urmatoare termenului de scadenta si pana la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

O alta modificare adusa Codului de procedura fiscala consta in aceea ca organele fiscale au posibilitatea sa stabileasca obligatii fiscale prin metode indirecte de reconstituire a veniturilor si cheltuielilor, in cazul in care acestea constata ca evidentele contabile sau fiscale ori declaratiile contribuabilului sunt incorecte, incomplete sau false, precum si in situatiile in care acestea nu exista sau nu au fost puse la dispozitia organelor de control. Procedurile si metodele indirecte de reconstituire a veniturilor si a cheltuielilor vor fi aprobate prin ordin al presedintelui ANAF.

Totodata a fost eliminata prevederea potrivit careia autoritatile fiscale puteau cesiona, pe baza de licitatie, creantele restante, neincasate de la contribuabili.

 

« Arhiva noutati legislative