Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 229/12.04 - Ordin nr. 864/2010 din 29/03/2010 privind unele aspecte referitoare la intocmirea raportarilor anuale si a situatiilor financiare anuale

 

Prezenul ordin aproba sistemul de raportare anuala la 31 decembrie 2009 pentru entitatile care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic.

Aceste entitati au urmatoarele obligatii:

Instiintarea in scris a unitatii teritoriale a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales se face cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exercitiului financiar ales.

Entitatile care la data intrarii in vigoare a prezentului ordin au optat deja pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic sunt obligate sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin in Monitorul Oficial, adica pana cel tarziu 12 mai 2010.

Cu exceptia cazului in care persoana juridica straina sau societatea-mama straina isi schimba data de raportare ori au loc operatiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasa pentru intocmirea de situatii financiare anuale nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul.

 

Raportarile anuale la 31 decembrie 2009 se intocmesc distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea. Aceste raportari se depun la administratia financiara in teremen de 150 de zile de la data incheierii exercitiului financiar impreuna cu o copie de pe codul unic de inregistrare, precum si o copie a balantei de verificare a conturilor sintetice si insotite de dovada predarii la oficiul registrului comertului pentru publicarea situatiilor financiare anuale. Fac exceptie de la obligatia depunerii acestei dovezi entitatile care nu au aprobate situatiile financiare anuale in termen de 150 de zile calendaristice de la incheierea anului calendaristic 2009.

Atentie, pentru aceste entitati exista un program de raportare distinct ce trebuie folosit pentru generarea situatiilor financiare.

Entitatile care nu au desfasurat activitate de la data infiintarii pana la 31 decembrie 2009 nu intocmesc raportari anuale la 31 decembrie 2009, urmand sa depuna in acest sens o declaratie pe propria raspundere in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitor a prezentului Ordin.

 

Tot in prezentul ordin se fac precizari clare privind reevaluarea si inregistrarea in contabilitate a elementelor in valuta.

Astfel, cursul de schimb utilizat este cursul de schimb de la data efectuarii operatiunii respective. In vederea asigurarii unui tratament contabil unitar, prin curs de schimb de la data efectuarii operatiunii se intelege cursul de schimb comunicat de BNR, din ultima zi bancara anterioara operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuarii operatiunii (incasare, plata, emitere de documente).

Pentru ultima zi a lunii se efectueaza atat contabilizarea tranzactiilor in valuta, cat si evaluarea lunara la cursul BNR, utilizandu-se:

De exemplu, o societate comerciala care in data de 31 martie 2010 vinde la export marfuri in valoare de 10.000 euro, evidentiaza in contabilitate venituri din vanzarea marfurilor in suma de 10.000 euro x 4,1600 lei/euro (cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de BNR in data de 30 martie 2010, ultima zi bancara anterioara operatiunii de vanzare din data de 31 martie 2010), reprezentand 41.600 lei. Creanta nedecontata la finele lunii martie 2010, in suma de 10.000 euro, este evaluata in contabilitate la cursul de 4,1900 lei/euro (cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de BNR in data de 31 martie 2010, ultima zi bancara a lunii in cauza), reprezentand 41.900 lei. Astfel, din evaluarea creantei la 31 martie 2010 rezulta diferente favorabile in suma de 300 lei, recunoscute in contabilitate ca venituri din diferente de curs valutar. Mentionam ca in acest exemplu informatiile referitoare la cursul de schimb al pietei valutare sunt luate cu titlu exemplificativ.

Aceste prevederi se aplica si pentru creantele si datoriile exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute. In acest caz, diferentele inregistrate se recunosc in contabilitate la alte venituri financiare sau alte cheltuieli financiare, dupa caz.

 

« Arhiva noutati legislative