Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 214/28.03 - Hotarare nr. 257/2011 din 20/03/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Prezenta hotarare aproba normele de aplicare a legii pensiilor, stabilind conditiile in care o persoana poate fi asigurata in sistemul public de pensii, modalitatea de calculare a pensiilor precum si documentele prin care poate fi justificat stagiul de cotizare.  

Potrivit normelor. persoanele care sunt obligate sa se asigure in sistemul public de pensii in conditiile prevazute de instrumentele juridice cu caracter international la care Romania este parte, care au angajator nerezident in Romania, isi pot asuma obligatiile respectivului angajator, in numele acestuia, in ceea ce priveste plata contributiilor, fiind asimilate, in acest sens, altor persoane care realizeaza venituri profesionale.

Persoanele care sunt obligate sa se asigure potrivit art. 6 alin. (1) pct. IV din lege (este vorba despre PFA-uri, administratori, membrii intreprinderilor individuale sau familiale etc.)  in cazul in care fac dovada ca intr-un an calendaristic nu realizeaza venituri mai mari de 4 salarii medii brute utilizate la fundamentarea bugetului, nemaifiind astfel obligate sa se asigure, pot solicita suspendarea declaratiei de asigurare.

Constatarea nerealizarii veniturilor se face pe baza documentelor fiscale prevazute de legislatia in materie, a adeverintelor eliberate de organele fiscale competente sau, dupa caz, pe baza datelor furnizate caselor teritoriale de pensii de catre organele fiscale.

In perioada de suspendare nu se datoreaza contributia de asigurari sociale si perioada respectiva nu constituie stagiu de cotizare in sistemul public de pensii. Totusi, in cazul in care s-au achitat contributii de asigurari sociale, acestea nu se restituie, fiind luate in calcul la determinarea stagiului de cotizare si a punctajului lunar pentru stabilirea drepturilor de pensie.

« Arhiva noutati legislative