Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 176/14.03 - Decizie nr. 17/2010 din 09/12/2010 pentru aprobarea Regulamentului privind limitarea raspunderii civile a auditorilor statutari si a firmelor de audit

Potrivit regulamentului adoptat de CAFR, raspunderea civila a auditorului statutar sau a firmei de audit pentru prejudiciile provocate cu intentie indirecta ori din culpa in executarea contractului de audit sau in legatura cu acesta este limitata la:

 

Cuantumul acestor despagubiri reprezinta limita maxima cumulata aferenta tuturor prejudiciilor cauzate ca urmare a indeplinirii activitatii de audit statutar in baza aceluiasi contract de audit la care pot fi obligati la plata auditorii statutari sau firmele de audit, indiferent de numarul persoanelor prejudiciate sau de cuantumul total al prejudiciilor pretins cauzate.  

Limitarea raspunderii auditorului statutar sau a firmei de audit nu se aplica in situatiile in care se dovedeste ca incalcarea indatoririlor profesionale de catre auditorii statutari sau de catre firmele de audit s-a facut cu intentie directa.  

Actiunea in instanta impotriva auditorilor statutari sau a firmelor de audit, dupa caz, poate fi exercitata in baza contractului de audit, sub sanctiunea decaderii, in termen de cel mult 3 (trei) ani de la data emiterii raportului de audit asupra situatiilor financiare anuale individuale sau asupra situatiilor financiare anuale consolidate, dupa caz, si care se considera ca ar fi generat un prejudiciu clientului sau tertului.

Sub incidenta prezentului regulament intra toti membrii CAFR care au dreptul de a desfasura activitate de audit statutar si care realizeaza, in nume propriu, un audit statutar al situatiilor financiare anuale sau al situatiilor financiare anuale consolidate, intocmite potrivit legii contabilitatii si reglementarilor contabile aplicabile in Romania

« Arhiva noutati legislative