Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 17/11.01 - Ordin nr. 20/2010 din 05/01/2010 pentru modificarea si completarea Procedurii privind stingerea creantelor reprezentand impozite, taxe si alte venituri datorate bugetului de stat si/sau a creantelor reprezentand contributii sociale administrate de Ministerul Economiei si Finantelor prin trecerea in proprietatea publica a statului a unor bunuri imobile proprietate a debitorilor, aprobata prin Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 486/2007

  La trecerea in proprietatea publica a statului a bunului imobil, debitorul trebuie sa emita factura catre organul fiscal competent, inclusiv catre directia regionala vamala pentru accize si operatiuni vamale, in termen de cel mult 15 zile de la data de 1 a lunii urmatoare celei in care s-a incheiat procesul-verbal de trecere a bunului imobil in proprietatea statului.

Informatiile din factura se trec in jurnalul pentru vanzari si se preiau in decontul de taxa pe valoarea adaugata, dupa caz, la randul «Livrari de bunuri si prestari de servicii scutite fara drept de deducere», daca operatiunea este scutita conform art. 141 alin. (2) lit. f) dinCodul fiscal sau la randul «Livrari de bunuri si prestari de servicii, taxabile cu cota de 19%» sau «Livrari de bunuri taxabile cu cota de 5%», daca operatiunea este taxabila prin efectul legii sau prin optiune.”

Prezentul Ordin contine si precizari privind modul de emitere si de declarare a facturilor in cazul contribuabililor aflati in stare de insolventa. Insa, potrivit Codului fiscal, asa cum a fost acesta modificat prin OUG 109/2009, prevederile privind aplicarea masurilor de simplificare din punct de vedere al TVA-ului in cazul contribuabililor aflati in stare de insolventa prevazute la art. 160 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal au fost anulate.

« Arhiva noutati legislative