Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O.158/09.03.2012 - Ordin nr. 283/2012 din 02/03/2012 pentru modificarea Ordinului presedintelui A.N.A.F. nr. 3.294/2011 privind competenta de exercitare a verificarii situatiei fiscale personale

Prin situatie fiscala personala se intelege totalitatea drepturilor si a obligatiilor de natura patrimoniala, a fluxurilor de trezorerie si a altor elemente de natura sa determine starea de fapt fiscala reala a contribuabilului pe perioada verificata.

Daca organul fiscal constata o diferenta semnificativa intre  veniturile declarate de contribuabili sau de platitorii de venit si situatia fiscala personala, respective o diferenta mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 lei, acesta continua verificarea prin comunicarea avizului de verificare si stabileste baza impozabila ajustata prin utilizarea metodelor indirecte prevazute de Codul de procedura fiscal.

Structura competenta din cadrul aparatului central al A.N.A.F. in efectuarea verificarii situatiei fiscale personale, pe intregul teritoriu al tarii, este Directia verificari fiscale.

In completarea acestor dispozitii generale, s-au facut urmatoarele specificari:

  – pentru efectuarea verificarii fiscale prealabile documentare, a verificarii fiscale si a reverificarii persoanelor fizice supuse impozitului pe venit, competenta revine directiei generale a finantelor publice judetene in a carei raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al persoanei fizice verificate.

  – in cazul persoanelor fizice al caror domiciliu fiscal se afla pe raza municipiului Bucuresti competenta revine administratiei finantelor publice a sectorului in a carei raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al persoanei fizice verificate

 

« Arhiva noutati legislative