Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 141/24.02 - Ordin nr. 130/2011 din 18/02/2011 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006

Persoanele care au calitatea de angajator sunt obligate sa depuna la casele de asigurari de sanatate in a caror raza administrativ-teritoriala isi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical insotit de un centralizator al carui model este prevazut in anexa nr. 18 la ordin, numai in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatii platite asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate bugetului Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate. Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune si in situatia in care indemnizatiile aferente se suporta integral de catre angajator, precum si in situatia in care asiguratul nu indeplineste conditiile prevazute de lege pentru a beneficia de indemnizatii.

Totodata, a fost redefinita sintagma „numarul asiguratilor din luna”, prin aceasta intelegandu-se numarul de persoane cu venituri care fac parte din fondul de salarii brute asupra caruia s-a aplicat contributia pentru concedii si indemnizatii, adica inclusiv indemnizatiile platite administratorilor si indemnizatiile platite in baza contractelor de management.

« Arhiva noutati legislative