Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 119/16.02.2012 - Decizie nr. 12/2012 din 09/02/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Uniunea Producatorilor de Fonograme din Romania (U.P.F.R.) drept colector al remuneratiilor cuvenite producatorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert si a celor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora de catre organismele de radiodifuziune

Se desemneaza U.P.F.R., cu sediul social in municipiul Bucuresti, bd. Nicolae Titulescu nr. 88B, sectorul 1, drept colector al remuneratiilor stabilite prin Metodologia privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert si a celor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora de catre organismele de radiodifuziune, cuprinsa in Decizia civila nr. 153A din 12 mai 2011 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civila si pentru cauze privind proprietatea intelectuala, publicata in baza Deciziei directorului general al Oficiului Roman pentru Drepturile de Autor nr. 216/2011

 

 

 

« Arhiva noutati legislative