Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O. 111/18.02 - Hotarare nr. 8/2010 din 17/02/2010 privind aprobarea Normelor de certificare a declaratiilor fiscale anuale ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea

  Prezentele norme stabilesc principiile generale aplicabile activitatii de certificare a declaratiilor anuale de impozit pe profit ale contribuabililor persoane juridice, cu exceptia celor pentru care este obligatorie auditarea.

Compania pregateste declaratia anuala de impozit pe profit si este raspunzatoare pentru intocmirea documentelor contabile, pentru acuratetea inregistrarilor contabile, precum si pentru intocmirea si acuratetea registrelor fiscale. Compania, prin reprezentantii sai, va trebui sa dea o declaratie pe propria raspundere privind conformitatea inregistrarilor si a politicilor contabile cu reglementarile contabile aplicabile al carei model este prevazut in anexa la prezentele norme.

Totodata, va pune la dispozitia consultantului fiscal toate documentele si informatiile in vederea verificarii elementelor inscrise in declaratia anuala de impozit pe profit ce face obiectul certificarii. Toate informatiile necesare certificarii trebuie solicitate in scris de catre consultantul fiscal.

Tratamentul fiscal al operatiunilor economice reflectate in documentele financiar-contabile si care sunt inscrise in declaratia anuala de impozit pe profit ce urmeaza a fi supusa certificarii se verifica prin sondaj, conform unui prag de semnificatie stabilit de catre consultantul fiscal.

Verificarea declaratiei va trebui sa urmareasca cel putin elementele mentionate in mod specific in cuprinsul titlului II „Impozit pe profit” din Codul fiscal, cum ar fi: veniturile impozabile, veniturile neimpozabile, elementele similare veniturilor si cheltuielilor, reevaluarile, cheltuielile nedeductibile si cu deductibilitate limitata, gradul de indatorare, provizioanele, amortizarea, cheltuielile/veniturile angajate etc.

Certificarea declaratiei anuale de impozit pe profit nu presupune verificarea politicii/documentatiei privind preturile de transfer, a politicilor comerciale si a politicilor contabile aplicate de companie. De asemenea, nu presupune verificarea pierderii fiscale reportate si a altor elemente fiscale ce provin din perioadele anterioare si care produc efecte in perioada supusa certificarii.

Consultantul fiscal va avea obligatia sa documenteze activitatea de certificare a declaratiei in cadrul unui dosar de lucru ce va fi arhivat la sediul consultantului fiscal. Rezultatele certificarii vor fi consemnate intr-un document numit raport de certificare, care va fi inaintat companiei. Acest raport va trebui sa cuprinda cel putin urmatoarele elemente:

Consultantul fiscal va emite o nota de certificare potrivit modelului din anexa la prezentele norme, care va insoti declaratia anuala de impozit pe profit. In aceasta nota se va mentiona daca certificarea se va face cu rezerve sau fara.

« Arhiva noutati legislative