Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.O.104/09.02.2012 - Decizie nr. 10/2012 din 03/02/2012 privind desemnarea organismului de gestiune colectiva Asociatia Romana pentru Artisti Interpreti sau Executanti (ARAIEX) drept colector al remuneratiilor cuvenite artistilor interpreti sau executanti pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert si a celor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora de catre organismele de radiodifuziune

Organismul de gestiune colectiva ARAIEX, cu sediul social in municipiul Bucuresti, sos. Dudesti-Pantelimon nr. 2-4-6, sectorul 3, este desemnat drept colector al remuneratiilor stabilite prin Metodologia privind remuneratia datorata artistilor interpreti sau executanti si producatorilor de fonograme pentru radiodifuzarea fonogramelor de comert si a celor publicate in scop comercial ori a reproducerilor acestora de catre organismele de radiodifuziune, publicata in baza Deciziei directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor nr. 216/2011 privind publicarea in M.O, Partea I, a Deciziei civile nr. 153A din 12 mai 2011 a Curtii de Apel Bucuresti – Sectia a IX-a civila si pentru cauze de proprietate intelectuala.

« Arhiva noutati legislative