Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

Consultantii fiscali si contabilii trebuie sa anunte zilnic ANAF despre operatiunile clientilor?!

O modificare de ultima ora din proiectul Codului de procedura fiscala arata ca mai multe categorii de entitati, printre care firmele si persoanele fizice care acorda consultanta fiscala sau contabila, avocatii, notarii publici, bancile, agentiile imobiliare, dar si comerciantii, trebuie sa transmita zilnic ANAF operatiunile in lei sau in valuta despre care au luat cunostinta cu ocazia desfasurarii activitatii, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 5.000 euro.

Iata articolul din proiect:

Art 62 Obligatia altor entitati de a raporta tranzactii
(1) Entitatile prevazute la art. 10 lit. b) – k) din Legea nr. 656/2002, republicata, cu modificarile ulterioare, precum si cele care realizeaza transferuri electronice de numerar, sunt obligate sa transmita organului fiscal central, zilnic, operatiunile in lei sau in valuta despre care au luat cunostinta cu ocazia desfasurarii activitatii, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 5.000 euro, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele. Prin operatiuni ce par a avea o legatura intre ele se intelege operatiunile aferente unei singure tranzactii decurgand dintr-un singur contract sau intelegere de orice natura intre aceleasi parti a caror valoare este fragmentata in transe mai mici de 5.000 euro ori echivalentul in lei, atunci cand acestea sunt efectuate in cursul aceleiasi zile.

Care sunt entitatile prevazute la art. 10 lit. b) – k) din Legea nr. 656/2002:

b) institutiile financiare, precum si sucursalele din Romania ale institutiilor financiare straine;

c) administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, agentii de marketing autorizati/avizati in sistemul pensiilor private;

d) cazinourile;

e) auditorii, persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala sau contabila;

f) notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta in intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clientilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societatilor comerciale, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfasurarea, potrivit legii, a altor activitati fiduciare, precum si in cazul in care isi reprezinta clientii in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile;

g) furnizorii de servicii pentru societatile comerciale si alte entitati sau constructii juridice, altii decat cei prevazut la alit. e) sau f), asa cum sunt definiti la art. 2 lit. k);

h) persoanele cu atributii in procesul de privatizare;

i) agentii imobiliari;

j) asociatiile si fundatiile;

k) alte persoane fizice sau juridice care comericializeaza bunuri si/sau servicii, numai in masura in care acestea au la baza operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea legatura intre ele.

 

 

« Arhiva noutati legislative