Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

Reverificarea: Inspectorii pot face control de doua ori pentru aceeasi „problema”

Prin ordinul 863/2015, aparut pe 17 aprilie 2015 in Monitorul Oficial, este aprobat modelul si continutul formularului Decizie de reverificare. Reverificarea unui contribuabil deja controlat este posibila in baza articolului Art. 105^1 din Codul de procedura fiscala.

Conform acestui articol, inspectorii pot face o reverificare, prin exceptie de la art 105 (3) care arata ca „inspectia fiscala se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat si pentru fiecare perioada supusa impozitarii”.

Regulile privind reverificarea sunt prevazute de Art. 105^1:

(1) Prin exceptie de la prevederile art. 105 alin. (3), conducatorul inspectiei fiscale poate decide reverificarea unei anumite perioade.

(2) Prin reverificare se intelege inspectia fiscala efectuata ca urmare a aparitiei unor date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuarii verificarilor, care influenteaza rezultatele acestora.

(3) Prin date suplimentare se intelege informatii, documente sau alte inscrisuri obtinute ca urmare a unor controale incrucisate, inopinate ori comunicate organului fiscal de catre organele de urmarire penala sau de alte autoritati publice ori obtinute in orice mod de organele de inspectie, de natura sa modifice rezultatele inspectiei fiscale anterioare.

(4) La inceperea actiunii de reverificare, organul de inspectie fiscala este obligat sa comunice contribuabilului decizia de reverificare, care poate fi contestata in conditiile prezentului cod. Dispozitiile referitoare la continutul si comunicarea avizului de inspectie sunt aplicabile in mod corespunzator si deciziei de reverificare.

 

« Arhiva noutati legislative