Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.687/04.10.2012 - Ordin nr. 1286/2012 din 01/10/2012 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata

Pentru exercitiul financiar al anului 2012, situatiile financiare anuale individuale in baza IFRS se intocmesc prin retratarea informatiilor din contabilitatea organizata in baza Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin O.M.F.P. nr. 3.055/2009, cu modificarile şi completarile ulterioare.

Incepand cu exercitiul financiar al anului 2013, entitatile prevazute de prezentul ordin vor tine contabilitatea in baza prevederilor IFRS si nu le mai sunt aplicabile Reglementarile contabile aprobate prin O.M.F.P. nr. 3.055/2009.

Pentru asigurarea sistemului informational al statului, Ministerul Finantelor Publice poate solicita acestor entitati depunerea unei raportari contabile anuale, intocmite pe baza datelor din balanta de verificare cuprinzand elemente determinate potrivit prevederilor IFRS.

« Arhiva noutati legislative