Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.481/13.07.2012 - Hotarare nr. 670/2012 din 04/07/2012 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

Important! Restrictiile nu se aplica vehiculelor rutiere motorizate avand o masa totala maxima autorizata care depaseste 3.500 kg sau mai mult de 9 scaune, inclusiv scaunul soferului.

In cazul vehiculelor care sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice, nu se aplica limitarea la 50% a deducerii taxei si cheltuielilor. Este obligatia persoanei impozabile sa demonstreze ca sunt indeplinite toate conditiile legale pentru acordarea deducerii. In vederea exercitarii dreptului de deducere a taxei orice persoana impozabila trebuie:

Daca vehiculul este utilizat atat pentru activitatea economica, cat si pentru uz personal, se limiteaza la 50% dreptul de deducere a TVA si a cheltuielilor aferente cumpararii, achizitiei intracomunitare, importului, inchirierii sau leasingului vehiculelor si a costurilor legate de utilizarea acestora.

Persoana impozabila care aplica deducerea limitata de 50% nu trebuie sa faca dovada utilizarii vehiculului in scopul activitatii economice sau pentru uz personal cu ajutorul foii de parcurs.

Nu se aplica limitarea la 50% a deducerii TVA si cheltuielilor in cazul vehiculelor utilizate potrivit destinatiilor prevazute mai jos (utilizarea acestora si pentru uz personal fiind considerata neglijabila cu exceptia situatiei in care se poate face dovada unei practici abuzive):

Utilizarea vehiculului pentru activitatile exceptate de la limitarea la 50% a deducerii TVA si cheltuielilor aferente  rezulta, in functie de fiecare situatie in parte, din informatii cum sunt: obiectul de activitate al persoanei impozabile, dovada ca persoana impozabila are personal angajat cu calificare in domeniile prevazute de exceptii, foile de parcurs sau orice alte dovezi care pot fi furnizate.

= > In ceea ce priveste impozitele si taxele locale retinem urmatoarele completari:

Referitor la obligatia locatarului de a comunica locatorului valoarea lucrarilor de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere efectuate, sunt aduse urmatoarele precizari:

 Se face precizarea ca nu include TVA baza de calcul a:

 

= > Dintre precizarile si completarile  in domeniul contributiilor sociale obligatorii enumeram:

« Arhiva noutati legislative