Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.384/07.06.2012 - Ordonanta de urgenta nr. 24/2012 din 06/06/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

M.Of.384/07.06.2012 – Ordonanta de urgenta nr. 24/2012 din 06/06/2012 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si reglementarea unor masuri financiar-fiscale

 Enumeram mai jos principalele modificari intervenite

 Impozitul pe profit

Daca pana la aceste modificari, limitarea de 50% se referea la cheltuiala cu combustibilul pentru vehiculele care sunt destinate exclusiv transportului rutier de persoane, incepand cu 1 iulie 2012 limitarea se refera la toate cheltuielile aferente vehiculelor (cu o masa totala maxima autorizata care sa nu depaseasca 3.500 kg si care sa nu aiba mai mult de 9 scaune de pasageri, incluzand si scaunul soferului).

Se face in schimb precizarea clara ca limitarile sunt aplicabile doar in cazul vehiculelor care nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice (trebuie sa fie clar ca acest fapt trebuie probat, deci este necesara justificarea distantelor parcurse cu foi de parcurs).

De asemenea, potrivit noilor prevederi, nu mai sunt execeptate in mod expres de la aceasta limitare cheltuielile aferente:

Pe de alta parte, daca aceste vehicule sunt folosite exclusiv pentru desfasurarea activitatii economice a firmei, se aplica exceptia generala potivit careia cheltuielile sunt deductibile integral

Au fost adaugate in lista exceptiilor activitatea agentilor de achizitii, si serviciile de urgenta. Astfel, incepand cu 1 iulie 2012, sunt cheltuieli integral deductibile  in cazul in care vehiculele respective se inscriu in oricare dintre urmatoarele categorii:

 

Aceste cheltuieli sunt deductibile limitat in procent de 50% pentru cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii, exceptand si aici cheltuielile aferente celor utilizate exclusiv in scopul activitatii economice.

Pana la aceste modificari legislative, aceste cheltuieli erau deductibile integral pentru un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu atributii de conducere sau administrative intr-o entitate juridica.

 

Dealtfel, se precizeaza ca  modalitatea de aplicare a acestor prevederi va fi stabilita prin norme.

Nu intra sub incidenta acestor prevederi cheltuielile privind amortizarea.

  

 Incepand cu 1 iulie 2012, sunt deductibile provizioanele/ajustarile pentru deprecierea creantelor preluate de la institutiile de credit in vederea recuperarii acestora, in limita diferentei dintre valoarea creantei preluate prin cesionare si suma de achitat cedentului, pentru creantele care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 

Taxa pe valoarea adaugata

Daca pana la prezentele modificari, se limita 50% dreptul de deducere a taxei aferente achizitiilor vehiculelor rutiere motorizate si a combustibilului aferent, potrivit modificarilor,  aceasta limitare se aplica si taxei aferente, inchirierii sau leasingului de vehicule rutiere motorizate precum si a taxei aferente cheltuielilor legate de vehiculele aflate in proprietatea sau in folosinta persoanei impozabile, in cazul in care vehiculele nu sunt utilizate exclusiv in scopul activitatii economice.

Aceleasi prevederi referitoare la limitarea deductibilitatii cheltuilelilor sunt reluate si aici, la limitarea dreptului de deducere a TVA.

Deasemenea se specifica faptul ca  modalitatea de aplicare a acestor prevederi va fi stabilita prin norme.

Incepand cu 1 iulie 2012, plafonul de scutire de taxa pentru operatiunile impozabile in Romania este majorat de la 35.000 la 65.000 euro, la cursul de schimb comunicat de BNR la data aderarii, rotunjit la urmatoarea mie, respectiv 220.000 lei.

In cazul persoanelor impozabile care incep o activitate economica in decursul unui an calendaristic, plafonul de scutire nu se mai determina proportional cu perioada ramasa de la infiintare si pana la sfarsitul anului.

Plafonul de scutire in cazul solicitarii scoaterii din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA formulate de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, incepand cu 1 iulie 2012, este plafonul de scutire pentru anul in curs, respectiv 220.000 de lei. Si acest plafon nu se mai calculeaza proportional cu perioada scursa de la inceputul anului pana la data solicitarii.

 In anul 2012 sunt aplicabile urmatoarele reguli:

Se mentine in continuare prevederea potrivit careia persoanele impozabile care solicita in cursul anului 2012 scoaterea din evidenta in scopuri de TVA nu au obligatia sa efectueze ajustarile de taxa corespunzatoare scoaterii din evidenta pentru bunurile/serviciile achizitionate pana la data de 30 septembrie 2011 inclusiv.

Impozitul pe venit

Modificarile referitoare la limitarea deductibilitatii cheltuielilor aferente vehiculelor rutiere motorizate prevazute la impozitul pe profit sunt valabile si pentru stablirea venitului impozabil realizat din activitati independente, incepand cu 1 iulie 2012.

Incepand cu 1 ianuarie 2013, pentru castigurile/pierderile din transferurile titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, nu se mai efectueaza plati anticipate in cursul anului fiscal, in contul impozitului anual datorat.

Incepand cu ianuarie 2013, castigul net anual/pierderea neta anuala din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise, se determina ca diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului respectiv.

Castigul net anual/pierderea neta anuala se determina de catre contribuabil, pe baza declaratiei privind venitul realizat (Declaratia 200), impozitul anual datorat pentru acest castig fiind stabilit de organul fiscal competent, pe baza acestei declaratii.

Esalonari la plata

Reglementarile privind acordarea esalonarilor la plata prevazute prin O.U.G.nr. 29/2011 sunt completate cu noi prevederi potrivit carora  pot fi cuprinse in obiectul esalonarii si amenzile si obligatiile fiscale de a caror plata depinde acordarea sau mentinerea unei autorizatii.

Esalonarea amenzilor si/sau obligatiilor fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar se acorda in aceleasi conditii in care a fost aprobata esalonarea obligatiilor fiscale aflata in curs de derulare. In cazul in care valoarea garantiilor constituite pentru esalonarea obligatiilor fiscale aflata in curs de derulare acopera si amenzile si/sau obligatiile fiscale de a caror plata depinde mentinerea autorizatiei, acordului ori a altui act administrativ similar, nu se mai constituie garantii.

 De asemenea, contribuabilii care au solicitat esalonarea la plata si care trebuie sa achite obligatiile fiscale intr-un anumit termen pentru a se mentine autorizatia, acordul ori alt act administrativ similar, autoritatea competenta nu are dreptul sa revoce sau sa suspende actul pe motiv de neplata a obligatiilor fiscale la termenul prevazut in legislatia specifica, iar garantiile constituite nu se executa pana la solutionarea cererii de acordare a esalonarii la plata.

 

 

« Arhiva noutati legislative