Noutati / Publicatii

 

Filter:

  • > Sterge filtre

 

Arhiva noutati legislative

M.Of.231/06.04.2012 - Decizie nr. 40/2012 din 26/03/2012 pentru publicarea in M.Of. a Hotararii arbitrale nr. 4, pronuntata la data de 22 martie 2012, avand ca obiect stabilirea formei finale a Metodologiei privind remuneratia datorata de organismele de televiziune titularilor de drepturi de autor pentru radiodifuzarea operelor scrise si operelor de arta vizuala aflate in gestiunea COPYRO Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor, denumita in continuare COPYRO, si VISARTA - Societate de Gestiune Colectiva a Drepturilor de Autor in Domeniul Artelor Vizuale, denumita in continuare VISARTA

Utilizarea prin radiodifuzare de catre organismele de televiziune a operelor scrise si operelor de arta vizuala aduse anterior la cunostinta publica si aflate inlauntrul termenelor de protectie prevazute de lege se poate realiza numai in baza unei autorizatii sub forma de licenta neexclusiva, eliberata in forma scrisa de catre COPYRO si/sau VISARTA, dupa caz, pentru repertoriul gestionat de acestea pe baza mandatului acordat de titularii drepturilor de autor.

Utilizatorii astfel autorizati sunt obligati sa plateasca trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care este datorata, o remuneratie catre COPYRO si/sau VISARTA, dupa cum urmeaza:

       
 

Categoria de opere

Organismul de gestiune colectiva

Remuneratie

 

Opere scrise

COPYRO

3%

 

Opere de arta vizuala

VISARTA

2,5%

 

Baza de calcul a remuneratiei este constituita din totalitatea veniturilor brute trimestriale, rezultate din activitatea de radiodifuzare, sau totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare, din care se scad taxa pe valoarea adaugata, taxa locala de publicitate, taxa pentru publicitatea bauturilor alcoolice, precum si alocatiile si subventiile bugetare. Pentru intarzieri la plata utilizatorii datoreaza penalitati de 0,1% pe zi de intarziere.

De asemenea, organismele de televiziune au obligatia sa comunice catre COPYRO si/sau VISARTA, dupa caz,  pana la data de 15 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se face raportarea, cate un raport privind utilizarea operelor scrise si a operelor de arta vizuala in programele acestora. Raportul va cuprinde lista operelor scrise si operelor de arta vizuala gestionate colectiv si utilizate, cu mentionarea autorului/autorilor, a denumirii operei, a duratei utilizarii fiecarei opere, a numarului de difuzari zilnice, a denumirii emisiunilor in care au fost utilizate, a datelor si orelor de programare, precum si baza de calcul stabilita potrivit dispozitiilor prezentei metodologii.

 

« Arhiva noutati legislative